facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Otwarcie nowej siedziby ŁUTW

Po inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w sali barokowej Muzeum w Łowiczu w dn. 1 października 2020 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w gmachu Urzędu Miejskiego w Łowiczu w Alejach H. Sienkiewicza 62. Po 13 latach urzędowania w Łowickim Ośrodku Kultury przy ul. Podrzecznej 20, ŁUTW wraz z innymi łowickimi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, od 01.09.2020 r. znalazł swoją siedzibę w nowym miejscu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała prezes Krystyna Kucharska wraz z Burmistrzem Krzysztofem Janem Kalińskim oraz Józefem Czubakiem – słuchaczem ŁUTW i koordynatorem prac remontowych.

W uroczystości w Alejach Sienkiewicza 62 wzięli udział przedstawiciele władz miasta: Krzysztof Jan Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza i jego zastępca Bogusław Bończak oraz radni miejscy: Tadeusz Żaczek, Henryk Zasępa, Wiesława Gębura, Zofia Wielemborek i Zofia Kroc. Obecny był też Andrzej Barylski – Wójt Gminy Łowicz oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które również znalazły siedzibę w tym miejscu: „Diabetycy”, Związek Emerytów i Rencistów, „Amazonki”, „Dać szanse”, ZHP, PTTK. Swoją obecnością uroczystość umiliło kilkoro zaproszonych pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu, wykładowcy ŁUTW i przedstawicielka Stowarzyszenia „Łowickie.pl”. Licznie byli reprezentowani członkowie Uniwersytetu - przede wszystkim byli ci, którzy pracowali nad odnowieniem i umeblowaniem sal. Spotkanie rozpoczęło się bardzo spontanicznie, bo czas oczekiwania na przybycie wszystkich uczestników wypełniła muzyka, śpiew chóru i niemal wszystkich obecnych oraz… zupełnie nieplanowany taniec burmistrza K. J. Kalińskiego i prezes K. Kucharskiej. Potem, już zgodnie z planem, dwa utwory wykonał Chór „Canticum” pod dyrekcją Ewy Smereckiej. K. Kucharska podziękowała w imieniu słuchaczy ŁUTW Burmistrzowi Łowicza za zrozumienie potrzeb łowickich seniorów i decyzję o przyznaniu lokalu w tym miejscu, podkreśliła ogromne zaangażowanie grupy ponad 60 studentów-seniorów w odnowienie wynajętych sal, ale szczególnie podziękowała koledze Józefowi Czubakowi, który wzorowo koordynował przez cały wrzesień wszystkie prace remontowe. Dokonała też symbolicznego przekazania zdjętej ze ściany ŁOK tablicy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku gospodarzowi obiektu w Alejach 62 – Krystianowi Cipińskiemu, naczelnikowi Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości. Po bardzo sympatycznych gestach ze strony przybyłych gości – życzeniach, gratulacjach, kwiatach i upominkach, a nawet odśpiewanym „Sto lat”, nastąpiło przecięcie wstęgi i prezes ŁUTW zaprosiła wszystkich na poczęstunek. Odprowadzani raźnym śpiewem „To i hola, hola la” Chóru „Canticum”  goście udali się na I piętro, by obejrzeć lokale ŁUTW: biuro, salę wykładową, pracownię artystyczną i gabinet prezesa. W pracowni mieli możliwość obejrzeć jej wyposażenie, jakie plastycy pozyskali w 2018 r. z projektu „60+ Realizujemy nasze marzenia” z dotacji wojewódzkiej i wystawę prac członków grup „Nowa Fala” i „Fascynacja”, które powstały głównie w okresie wybuchu pandemii.

Umowa na najem lokali została podpisana na 3 lata. Ich przestronność, skupienie w jednym miejscu, z możliwością realizowania zajęć w innych salach obiektu, dają szansę na rozwinięcie skrzydeł w działalności ŁUTW. Wszystkie odnowione sale zostały kompletnie wyposażone w meble, które Łowickiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku podarowała bezpłatnie w 2020 r. Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu. Wcześniej komplet biurek stowarzyszenie otrzymało nieodpłatnie od Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu.