facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Ogromna dotacja dla ŁUTW z Narodowej Agencji Programu Erasmus+

57 882,00 EURO na realizację projektu pt. DOSKONALENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH KADRY ŁOWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU SZANSĄ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI – taką kwotę dofinansowania otrzyma Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Cały projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r., a dwa szkolenia wyjazdowe (2 mobilności) będą się odbywały w Grecji w miejscowości Paralia Pierias. 👇 👇 👇

 

🔴Dofinansowanie to skutek akceptacji  złożonego w terminie do 23.02.2022 r. wniosku do konkursu w ramach AKCJI 1 Mobilność dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych – projekty krótkoterminowe (KA122-ADU). Decyzję o zaakceptowaniu wniosku otrzymał Zarząd ŁUTW w dn. 3 czerwca 2022 r.

 

🟢Główne obszary tematyczne projektu są następujące:

👉Nauczanie i uczenie się języków obcych,

👉Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK),

👉Umiejętności i kompetencje cyfrowe.

 

🔵Założeniem projektu, poprzez realizację szkoleń w Grecji, jest osiągnięcie przez kadrę i przedstawicieli Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2 mobilności po 11 osób) następujących celów:

👉zwiększenie kompetencji w zakresie obsługi nowoczesnych technologii informatycznych, w tym narzędzi do obróbki multimediów i do e-learningu,

👉zwiększenie kompetencji w zakresie znajomości j. angielskiego i porozumiewania się po angielsku,

👉rozwinięcie współpracy międzynarodowej,

👉zwiększenie postawy otwartości i wrażliwości międzykulturowej oraz wiedzy na temat greckiej historii i kultury,

👉zwiększenie umiejętności zarządzania projektami.

 

Takiego dofinansowania i takiego projektu jeszcze nie było w historii ŁUTW. Mamy satysfakcję.