facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji” (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993)

Ogłaszamy wyniki rekrutacji do projektu „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji” (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993)👇 👇 👇

 

 

Lista główna osób zakwalifikowanych do projektu „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansa na rozwój organizacji” (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993)

 1. Kucharska Krystyna
 2. Słysz-Szadkowska Teresa
 3. Schilling Renata
 4. Mika Helena
 5. Podrażka Halina
 6. Wielemborek Zofia
 7. Janiszewska Joanna
 8. Jasińska Marianna
 9. Nowińska Halina
 10. Brudka Danuta
 11. Cichocka Jadwiga
 12. Kret Grażyna
 13. Siewierska Wiesława
 14. Kozanecka-Zwierz Marzena
 15. Sosnowska Joanna
 16. Guzek Zofia
 17. Posłuszna Jolanta
 18. Czubak Józef
 19. Pietrzak Marianna
 20. Malangiewicz Maciej
 21. Kliszko Jolanta
 22. Dąbrowski Edward

 

Lista rezerwowa kandydatów do projektu „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji”  (nr projektu:2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993)

 1. Baczyńska Teresa
 2. Skoneczna Elżbieta
 3. Kolary Ryszard
 4. Trzcińska Alicja

 

Lista kandydatów odrzuconych ze względu na niespełnienie kryterium formalnego do projektu „Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji”  (nr projektu:2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993)

 1. Michalska Teresa

 

Odwołania od decyzji komisji można składać w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników (od dnia 8 XII 2022 r.). Odwołanie należy złożyć na piśmie wraz z uzasadnieniem w biurze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odwołania zostaną rozstrzygnięte w ciągu 2 dni. Po rozstrzygnięciu odwołań lista główna może zostać zaktualizowana.

 

Łowicz 08.12.2022 r.