facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

„Obiekty antyczne i klasycystyczne w Łowiczu i regionie” – wykład Z. Kryściaka

Słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję uczestniczyć w grudniu br. w dwuczęściowej – wirtualnej – wyciecze pod hasłem „Od starożytności do klasycyzmu”. Zaczęła się ona od „wizyty” w Grecji w dn. 09.12.2021 r., gdzie „w cieniu Akropolu” historyk sztuki Marzena Kozanecka-Zwierz opowiedziała im o sztuce starożytnej. Kontynuacją tematu, a raczej przełożeniem wiedzy historycznej na praktyczną znajomość zabytkowych obiektów i umiejętność rozpoznawania klasycystycznych detali, była prelekcja Zdzisława Kryściaka – prezesa Koła Przewodników PTTK im. Anieli Chmielińskiej w Łowiczu w dn. 16 grudnia 2021 r. pt. „Obiekty antyczne i klasycystyczne w Łowiczu i regionie”. 👇 👇 👇 Pierwszy obiekt, na który zwrócił uwagę Z. Kryściak to ratusz miejski w Łowiczu na Starym Rynku, którego budynek jest atrakcją turystyczną, bo stanowi jeden z piękniejszych przykładów klasycystycznych gmachów użyteczności publicznej w Polsce. Oprócz niego ten styl reprezentują inne budynki, m.in.: zespół dawnych budynków poczty konnej, gmach Starostwa  Powiatowego, dawny kościół ewangelicko-augsburski czy kamienice na Nowym Rynku. Wskazał również wiele detali klasycystycznych np. w katedrze łowickiej. W naszym  regionie również znaleźć można obiekty klasycystyczne, dlatego na trasie tej wirtualnej wycieczki znalazły się m.in. Walewice, Mroga. Kiernozia, Osiek, Nieborów, a już unikatem jest romantyczny park w Arkadii koło Nieborowa, stworzony przez księżnę Helenę Radziwiłłową na przełomie XVIII i XIX w. Dzięki  otwartości na takie edukacyjne działania dyrektor Magdaleny Pakulskiej, miejscem realizacji obydwu tematów była Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu. Wykłady odbyły się w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Senior młody duchem” dotowanego ze środków Gminy Miasto Łowicz.