facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

O Hłasce na Kole literacko-dramatycznym

Jak na wydział filologiczny przystało, dysputy, dyskusje i rozważania nad różnymi rodzajami literackimi i o twórczości różnych autorów są tu na najwyższym poziomie. Mowa o Kole literacko-dramatycznym z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którym wykładowcą jest Elżbieta Skoneczna, znakomita polonistka.

Styczniowe zajęcia (16 i 30 stycznia 2024 r.) zdominowała twórczość Marka Hłaski,  Patrona Roku 2024 z racji przypadającej 90. rocznicy urodzin tego wybitnego poety, dramaturga, krytyka sztuki i podróżnika, ale też buntownika i… „łamacza” serc.  Pisał o utracie złudzeń, zawiedzionych marzeniach oraz o miłości.

Wstępem do rozważań podczas literackich spotkań jest zwykle biografia i przybliżona twórczość ich bohaterów przygotowywane przez kolejnych uczestników, a efektem ożywiona dyskusja pod kierunkiem wykładowcy.  Tym razem w biografię Hłaski wprowadziła wszystkich Grażyna Janczak, a podczas kolejnych zajęć rozmową umiejętnie pokierowała już Elżbieta Skoneczna. Przekazane przez nią uwagi m.in. także nt. filmu „Pętla”, który wyreżyserował w 1957 r. W. J. Has na podstawie scenariusza Marka Hłaski, również posłużyły do wzbogacenia wiedzy o jego twórczości, sprowokowały do ożywionej, jak zwykle, dyskusji, do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, odczuciami.

Każde takie spotkania to także okazja do osobistych refleksji, jakie pojawiają się pod wpływem przeczytanej lektury, do poszukiwania odniesień do życia codziennego, analogii do własnych przeżyć. Zdarza się też, że pod wpływem wykładu, zmienia się postrzeganie przekazu autora, osobisty odbiór książki, który okazywał się mylny.

Uczestnicy koła nie prowadzą zeszytów, ale zawsze mają przy sobie podręczne notatniki, w których skrupulatnie zapisują swoje myśli, skojarzenia, sugestie czy trafne trafne spostrzeżenia innych pojawiające się pod wpływem literackich rozważań.

Przed nimi kolejne wyzwanie – zapoznanie się z książką „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”, bo na kolejnych zajęciach w dn. 13 II 2024 r. rozmawiać będą o twórczości Radka Raka. Postać i twórczość tego lekarza weterynarii przybliży kolejna uczestniczka – Alicja Jackowska-Szot, a dyskusją pokieruje oczywiście Elżbieta Skoneczna.

A w dalszych planach? Wyprawa do łowickiego kina Fenix  w ramach corocznego maratonu filmowego "Och!Film Festiwal" na dokument, który posłuży potem do dyskusji na temat roli kobiety i jej głębokich przeżyć psychicznych.

Owym literackim spotkaniom bardzo sprzyja klimat Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego, gdzie odbywają się zajęcia. Słuchacze ŁUTW zapraszają na nie co 2 tygodnie we wtorki w godz. 15.00 – 17.00.