facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

„Nowa Fala” na fali poszukiwań śladów J. Chełmońskiego

Choć do oficjalnej inauguracji roku akademickiego na Łowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku jest jeszcze trochę czasu, działająca na nim grupa plastyczna „Nowa Fala” już rozpoczęła swoją aktywność w ramach zajęć plastycznych. Nawiązawszy wcześniej kontakt z Mirosławem Figaszewskim, nauczycielem historii z Bełchowa i pasjonatem odkrywania śladów rodziny malarza Chełmońskich, spotkali się  z nim w piątek 1 września 2023 r. w Bełchowie.

  • Zwiedzając tam kościół pw. św. Macieja Apostoła, dowiedzieli się od niego, że właśnie tu, w Bełchowie, dnia 24 stycznia 1867 roku o godzinie 18.00, przed ołtarzem wyznali swoją miłość rodzice Malarza: IZABELA ŁOSKOWSKA, urodzona na Polesiu córka bohatera wojen napoleońskich Wincentego i Florentyny z Orłowskich,  oraz JÓZEF ADAM CHEŁMOŃSKI, urodzony w Nieborowie syn Józefa (osobistego sekretarza księcia Michała Radziwiłła) i Julianny Kurowskiej.
  • Na pobliskim cmentarzu M. Figaszewski wskazał im mogiłę pochowanego tutaj dziadka Józefa Chełmońskiego ze strony matki WINCENTEGO ŁOSKOWSKIEGO herbu Lubicz (urodzonego w 1778 r. w Kuryłowcach, zmarłego w 1848 r. na Polesiu w gm. Łyszkowice) zasłużonego w wojnach napoleońskich, dodając że to dzięki jego poszukiwaniom w dokumentach parafialnych w Bełchowie i na podstawie innych źródeł, udało mu się ustalić, kim był Wincenty Łoskowski i przywrócić pamięć o nim oraz o innych bliskich Józefowi Chełmońskiemu osobach, a pochowanych na cmentarzu w Bełchowie.
  • Studenci-seniorzy z ŁUTW odwiedzili ze swoim przewodnikiem także pobliskie Polesie i miejsce, gdzie niegdyś stał dwór rodzinny Łoskowskich. Tutaj spotkali innego pasjonata historii – Waldemara Wysockiego, który był inicjatorem założenia w miejscu dawnego dworu skweru z kamieniami upamiętniającymi dziadka Malarza oraz Izby Pamięci w tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. W izbie obok pamiątkowych tablic informacyjnych wisi też reprodukcja obrazu J. Chełmońskiego pt. „Wieczór na Polesiu” (1909 r.). Na skwerze stoi również tablica upamiętniająca mieszkańców Polesia poległych w II wojnie światowej.
  • Postać i twórczość malarza Józefa Chełmońskiego jest szczególnie bliska studentom-plastykom z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest on dla nich Mistrzem i nieformalnym Patronem. Od lat podejmują działania zmierzające do zgłębiania wiedzy i utrwalania pamięci o Nim. A planów w tym zakresie mają jeszcze więcej.
  • W wycieczce uczestniczyli: Alicja Jackowska-Szot, Benigna Metera, Krystyna Biernacka Ryszard Kolary, Teresa Baczyńska, Anna Bolimowska z mężem, Mirosława Kolary, Janina Nowak, Marianna Pietrzak w asyście pani prezes Krystyny Kucharski i instruktorki pani Aldony Zając. To zapewne nie koniec wędrówek tej grupy w poszukiwaniu śladów Józefa Chełmońskiego.

 

  • Więcej informacji na temat grobu W. Łoskowskiego w Bełchowie można przeczytać, klikając w podany link:

 http://www.jozefchelmonski.piotrchelmonski.pl/index16.html