facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Nauka angielskiego w ramach Erasmusa+

Najważniejsza jest motywacja, a tej studentom-seniorom z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie brakuje. Przed zbliżającym się wyjazdem (5 III br.) pierwszej grupy na kurs szkoleniowy do Grecji wszyscy intensywnie uczestniczą w zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego. I tak też było 10 lutego 2023 r.

Ich niezwykle cierpliwa lektorka Edyta Karda znajduje wiele sposobów, by lekcje te były atrakcyjne. Praca w grupach i do tego poprzez zabawę/grę dydaktyczną sprawdziła się  znakomicie, a ileż było radości ze zdobycia miejsca I, II – ba, nawet III (na 3 grupy).

„Doskonalenie kompetencji cyfrowych kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szansą na rozwój organizacji" (nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079993) to  szkoleniowy wyjazd dla 22 słuchaczy ŁUTW współfinansowany przez Unię Europejską kwotą 57 882 EUR.  W miejscowości Tolo na Peloponezie będą realizować kurs z zakresu nowoczesnych narzędzi do e-learningu i do obróbki multimediów. Partnerem dla Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest grecka firma KNOWLEDGE HEALTH & EDUCATION.