facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

ŁUTW otrzymał dotację na projekt „W harmonii przez życie”

20 000 zł na projekt „W harmonii przez życie” – taką dotację otrzymał Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku z budżetu Województwa Łódzkiego. Startujemy z nim już niedługo, bo 1 lipca 2022 r. Szczegóły wkrótce. 👇 👇 👇

Tę dobrą wiadomość o dofinansowaniu przekazało nam 27 maja 2022 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które ogłaszało konkurs. Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął siódmy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania na rzecz osób starszych w 2022 roku.

🟢Projekt przewiduje m.in. takie działania:

👉treningi jogi dla 1 grupy przez 4 miesiące,

👉cykl warsztatów psychologicznych „Z nadzieją na lepsze jutro. O pozytywnym nastawieniu do życia”,

👉wyjazd do "Lawendowej Barci pod Lasem" na warsztaty (w Chajczynach koło Zelowa),

👉wycieczka po Wielkopolsce (Śmiełów, Kórnik, Rogalin, Poznań),

👉Dzień Seniora – międzypokoleniowe spotkanie integracyjne.