facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Lokalna wielokulturowa historia… Spotkanie z archeologiem

Lokalna wielokulturowa historia w świetle zabytków architektury Łowicza – to tematyka spotkania słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dr Anną Nierychlewską, archeologiem, w ramach projektu „4 kultury - odNOWA pamięci 0.3.”. Odbyło się ono w czwartek 28 września 2023 r. w Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.

  • Na podstawie przygotowanej prezentacji słuchacze dowiedzieli się o różnorodności etnicznej i religijnej dawnego Łowicza, odbyli wirtualny spacer ulicami miasta, rozpoznając na starych fotografiach obiekty jeszcze istniejące o nowym przeznaczeniu lub lokując te, po których śladów już nie ma. Na przykładzie chociażby obiektów sakralnych poznali w ten sposób dzieje łowickich Żydów, Niemców i Rosjan, ich wkład w rozwój miasta, relacje z ludnością polską.
  • Przyznać trzeba, że studenci-seniorzy wykazali się sporą wiedzą na ten temat, ale też i czujnością w wychwytywaniu pewnych niespójności. W wykładzie uczestniczyło ponad 40 osób, w tym także mieszkańcy miasta spoza Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
  • Projekt „4 kultury – odNOWA pamięci 0.3.” realizowany jest przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense i dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Partnerem Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w jego realizacji jest Miejska Biblioteka im. A.K. Cebrowskiego.