facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

„Kościół Ewangelicko-Augsburski i ewangelicyzm regionu łódzkiego” – wykład bp. Jana Cieślara

„Kościół Ewangelicko-Augsburski i ewangelicyzm regionu łódzkiego” to temat wykładu, jaki ks. Jan Cieślar, biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Pabianic, przeprowadził dla słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czwartek 19 października 2023 r. w Miejskiej Bibliotece im A K Cebrowskiego w Łowiczu. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób.

  • Prelegent przedstawił podstawy teologii ewangelickiej oraz czym różni się Kościół ewangelicki od Kościoła katolickiego - Wszystkie zasady wiary oparte są jedynie na Piśmie Świętym, a nie tradycji kościelnej. Ewangelicy nie uznają zwierzchności Papieża, choć oczywiście darzą go szacunkiem należnym głowie Państwa oraz Kościoła rzymskokatolickiego. Kościoły ewangelickie są Kościołami krajowymi, niezależnymi od zewnętrznych struktur. Podkreślił więzy teologiczne łączące oba kościoły i konieczność dialogu ekumenicznego. Uzupełniając swoje wypowiedzi bogatą prezentacją multimedialną, przybliżył zebranym etykę ewangelicką,
  • Omawiając świątynie zwrócił m.in. uwagę na to, że najważniejszym elementem w kościele jest krzyż, jest jeden ołtarz główny, przy którym odprawia się nabożeństwa. Jeżeli w kościele są ołtarze boczne, to tylko jako element pozostałości wystroju i nie są przy nich odprawiane msze.
  • Biskup J. Cieślar przybliżył też wpływ Reformacji na kulturę polską, w której mieli udział Polacy, m.in. w literaturze - Mikołaj Rej, w muzyce - Mikołaj Gomułka, w polityce - Andrzej Frycz-Modrzewski.
  • Podkreślił, że msze w kościele ewangelickim odprawiane są dwa razy w miesiącu i nie ma obowiązku uczestnictwa w nich, ważniejsze jest udzielanie się w działania kościoła. Przy parafiach ewangelickich działały Domy Sierot, Domy Starców i szkoły. Przedstawił znanych ewangelików w Polsce, oraz obecną sytuację kościoła z podziałem na diecezje oraz ich liczebność. Na zakończenie spotkania ksiądz biskup Jan Cieślar odpowiadał na liczne pytania słuchaczy. To było bardzo interesujące spotkanie.
  • Wykład „Kościół Ewangelicko-Augsburski i ewangelicyzm regionu łódzkiego” był czwartym z kolei w ramach współpracy z Fundacją Monumentum Iudaicum Lodzense w Łodzi, która realizuje projekt „4 kultury – odNOWA pamięci 0.3” dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” i zaprosiła do udziału w nim Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Miejską Bibliotekę im. A. K. Cebrowskiego.