facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat Zarządu nt. zapisów na warsztaty eko-artystyczne na Zamku Łowicz

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ogłasza nabór na realizowane w sierpniu 2023 r. warsztaty eko-artystyczne w ramach projektu „Harmonia w ogrodach i przestworzach”. Zajęcia odbędą się w trzech 15-osobowych grupach w terminach: 8, 9 i 10 sierpnia od godz. 11.00 do ok. 15.00 na zamku Łowicz, a przeprowadzą je Katarzyna Fejdysz-Gronecka i Wojciech Gronecki.

  • 🔴Nabór do grup rozpoczyna się w poniedziałek 26 VI i potrwa do 17 VII – liczba miejsc: 45. Przy zapisach pobierana będzie odpłatność od odbiorców zdania w wysokości 10 zł.
  • 🟢 „Harmonie natury - ptaki doliny Bzury” to warsztaty zarówno artystyczne jak i ekologiczne przeprowadzone na terenie oraz w najbliższej okolicy ruin dawnego zamku w Łowiczu, który od I połowy XV w. do końca XVIII stulecia był najważniejszą rezydencją arcybiskupów gnieźnieńskich (zarazem też prymasów Polski). Jest to miejsce, gdzie kilka bardzo różnych biotopów występuje w bezpośrednim sąsiedztwie. Przy ujściu rzeki Uchanki do Bzury znajduje się zamkowe bagno z rewitalizowanym łęgiem. Obok, wielohektarowe zbiorowiska turzyc. Dalej zdegradowane wydmy porośnięte sosnowym lasem. Zaś wokół ruin zamku, na wzniesionych ludzką ręką fortyfikacjach, znajdują się ogrody: późnogotycki kwaterowy, romantyczny, kwiatowy, ziołowy  i warzywny. Ta bioróżnorodność jest wymarzonym środowiskiem dla skrzydlatych przyjaciół. Integralnym elementem warsztatów będą zajęcia edukacyjne w 3 grupach 15-osobowych na każdym z opisanych stanowisk.

 

  • 🟡Organizacja warsztatów (w sumie ok. 4,5 godz. dla każdej grupy) :
  • EKOSPACER EDUKACYJNY (1 godz.) – odwiedzanie siedlisk ptaków i zbieranie gubionych przez nie piór, zwiedzanie zamkowych ogrodów,
  • WARSZTATY PLASTYCZNE (2,5 godz.) – tworzenie kompozycji z ptasich piór różnych gatunków ptaków (w całości lub dekomponowanych). Do tworzenia kompozycji wykorzystywany będzie papier ręcznie czerpany. W pracach prezentujących w formie realistycznej, czy też abstrakcyjnej krajobraz doliny Bzury, mogą być stosowane farby wodne np. akwarelowe. Do każdej pracy będzie dobierane indywidualnie  różnobarwne passe-partout. Uczestnicy powinni przynieść własne nożyczki i pęsety.
  • POSIŁEK WEGETARIAŃSKI + napar z ziół pochodzących z zamkowej łąki + przerwa (1 godz.)
  • 🔵Idea wykorzystania piór gubionych przez ptaki prezentuje możliwości wykorzystania naturalnych materiałów w działaniach artystycznych. Technika wykonania prac polega na tworzeniu kompozycji z ptasich piór w całości lub dekomponowanych. Szczególnie istotne jest udostępnienie uczestnikom warsztatów, ze względów edukacyjnych, piór różnych gatunków ptaków. Do tworzenia kompozycji wykorzystywany jest papier ręcznie czerpany. W pracach prezentujących w formie realistycznej, czy też abstrakcyjnej krajobraz doliny Bzury mogą być stosowane farby wodne np. akwarelowe.  Działania uczestników będą nakierowane na dążenie w  pracy artystycznej, twórczej do osiągnięcia ładu  i harmonii  wykorzystywanych elementów i form w kreowanej kompozycji.  Indywidualnie dobierane będą różnobarwne passe-partout do każdej pracy.
  • 🟠 „Harmonia w ogrodach i przestworzach” to projekt realizowany przez Łowicki Uniwersytet Trzeciego w 2023 r. w ramach dotacji ze środków budżetowych Województwa Łódzkiego – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.