facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat Zarządu nt. naboru zawodników na XV Międzynarodową Olimpiadę Sportową UTW

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza słuchaczy ŁUTW do udziału w corocznej imprezie sportowej dla seniorów organizowanej w dniach 15 – 16 IX 2023 r. przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach pod nazwą: XV Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”.  Do 13 VII będą przyjmowane od słuchaczy ŁUTW zgłoszenie do startu. Liczba miejsc ograniczona!!! Osobą odpowiedzialną za organizację drużyny ŁUTW jest Renata  Schilling – wiceprezes.

Seniorzy z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli swoją przygodę z igrzyskami seniorów podczas V Olimpiady w dn. 18.05.2013 r. w Łazach. Od tej pory startują w zawodach corocznie (wyjątkowo poza rokiem 2016).

 • DATA: 15 - 16.09.2023 r. (piątek, sobota).
 • MIEJSCE ZAWODÓW

Od 2012 roku Olimpiada organizowana była w Łazach, w miasteczku położonym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pandemia i związane z nią obostrzenia zmusiły organizatorów do przeniesienia tej corocznej imprezy na Stadion Śląski w Chorzowie (2020 – 2022 r.). W 2023 r. Olimpiada Sportowa wraca na obiekty sportowe na terenie Gminy Łazy oraz teren rekreacyjny przy Zalewie „Mitręga” w Łazach k. Zawiercia woj. śląskie.  

 • CEL ZAWODÓW

Celem nadrzędnym olimpiady jest wykształcenie w pokoleniu osób 50+ zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku i organizacjach senioralnych potrzeby dbania o własne zdrowie, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienia egzystencjalnej potrzeby ruchu, jego znaczenia w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej oraz promowania aktywnego stylu życia.

 • REJESTRACJA ORGANIZACJI I ZAWODNIKÓW
 1. Rejestracja będzie możliwa od dnia 15.07.2023 r. do 31.08.2023 r.
 2. Termin zgłoszeń oraz opłaty wpisowego upływa z dniem 31.08.2023 r.
 3. Słuchacze ŁUTW mogą zgłaszać swój udział do 13.07.2023 r.
 • UCZESTNICY

Prawo startu w XV Olimpiadzie Sportowej Seniorów mają zawodnicy uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji senioralnych – rocznik 1963 i starsi. Kategorie wiekowe: 60-69 (rocznik 1963 -1954), 70-79 (rocznik 1953-1944), 80-89 (rocznik 1943-1934), 90 i więcej (rocznik 1933 i starsi).

 • PROGRAM OLIMPIADY
 • 🔴 I dzień – 15.09.2023 (piątek)

 W dniu poprzedzającym zawody olimpijskie seniorów uczestnicy wezmą udział w spotkaniu integracyjnym, w ramach którego zaplanowano m.in. sztafetę międzypokoleniową oraz konferencję na temat różnych form aktywności seniorów i ich rodzin.

 • 🔴 II dzień – 16.09.2023 (sobota)
 1. 👉 Od godz. 7.00 do 8.30 – rejestracja i odprawa kierowników ekip w Biurze Organizacyjnym Olimpiady –  teren rekreacyjny przy Zalewie „Mitręga” w Łazach.
 2. 👉 Godz.  9.00 –  ceremonia otwarcia Olimpiady – teren rekreacyjny przy Zalewie „Mitręga”  w  Łazach.
 3. 👉 Godz. 10.00 – rozpoczęcie konkurencji sportowych we wskazanych przez organizatorów miejscach. Medale za pierwsze trzy miejsca będą wręczane po zakończeniu danych zawodów w miejscu ich odbywania się.
 4. 👉 Godz. 13.00 – 17.00 – występy artystyczne poszczególnych Uniwersytetów o tematyce prozdrowotnej - teren rekreacyjny przy Zalewie „Mitręga” w Łazach.
 5. 👉 Godz. 17.00 – Uroczyste przedstawienie wszystkich medalistów i oficjalne zakończenie Olimpiady – teren rekreacyjny przy Zalewie „Mitręga” w Łazach.
 • ZAWODY/DYSCYPLINY
 1. 👉 Zawody pływackie (w konkurencji startować może maksymalnie 8 zawodników z danego UTW – mężczyzna i kobieta w każdej kategorii wiekowej: 60-69, 70-79, 80-89, 90 i więcej lat; miejsce: Park Wodny Jura w Łazach); dyscypliny: 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem dowolnym.
 2. 👉 Zawody lekkoatletyczne (w konkurencji startować może maksymalnie 8 zawodników z danego UTW – mężczyzna i kobieta w każdej kategorii wiekowej: 60-69, 70-79, 80-89, 90 i więcej lat; zawodnik ma prawo startu tylko w jednej konkurencji!; miejsce: Stadion Miejski w Zawierciu); dyscypliny: bieg na 60 metrów, bieg na 150 metrów, pchnięcie kulą,
 3. 👉 Przełaje rowerowe (w konkurencji startować może maksymalnie 8 zawodników z danego UTW – mężczyzna i kobieta w każdej kategorii wiekowej: 60-69, 70-79, 80-89, 90 i więcej lat; miejsce: Zalew Mitręga w Łazach)
 4. 👉 Turniej boule (w konkurencji wystartować może 1 zawodnik z danego UTW – maksymalnie 1 osoba bez podziału na płeć; miejsce: Stadion Miejski w Łazach)
 5. 👉 Turniej łuczniczy (w konkurencji wystartować może 2 zawodników z danego UTW – maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta; miejsce: Zalew Mitręga w Łazach)
 6. 👉 Tenis stołowy (w konkurencji wystartować może 2 zawodników z danego UTW – maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta; miejsce: Hala Sportowa Klaudiusz w Łazach
 7. 👉 Turniej brydżowy (w konkurencji wystartować może tylko 1 drużyna/2 osoby z danego UTW; miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Łazach)
 8. 👉 Turniej szachowy (w konkurencji wystartować może 1 zawodnik z danego UTW – maksymalnie 1 osoba bez względu na płeć; miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Łazach),
 9. 👉 Zawody kajakowe (w konkurencji wystartować może 2 zawodników z danego UTW – maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta; miejsce: Zalew Mitręga w Łazach),
 10. 👉 Zawody strzeleckie (w konkurencji wystartować może 2 zawodników z danego UTW – maksymalnie 2 osoby bez względu na płeć). Każdy zgłoszony zawodnik bierze udział tylko w jednej konkurencji): karabin pneumatyczny, pistolet pneumatyczny.

❗️❗️❗️Regulamin zawodów oraz szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady Sportowej w Łazach znajdują się na stronie internetowej Organizatora: Regulamin | UTW Łazy | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach (utwlazy.pl)

Pliki do pobrania