facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat Zarządu ŁUTW z dnia 11.07.2022 r. w sprawie zmian osobowych w Zarządzie

Prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że z mandatu w Zarządzie ŁUTW z przyczyn osobistych i uzasadnionych zrezygnowały z dniem 11 lipca 2022 r. koleżanki: Barbara Mila – skarbnik, Grażyna Janczak – wiceprezes i Małgorzata Orzechowska – członek. W związku z tym tego dnia zwołano zebranie Zarządu, na którym, zgodnie ze Statutem, dokonano zmian w jego składzie. 👇 👇 👇   W związku z rezygnacją ww. osób, w  dniu 11 lipca 2022 r. zwołano zebranie Zarządu, na którym prezes Krystyna Kucharska, zgodnie z  § 22 ust. 4 i § 23 ust. 1 Statutu Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  zaproponowała, aby  dokooptować do składu Zarządu następujące osoby spośród członków zwyczajnych stowarzyszenia: Renatę Schilling, Halinę Podrażkę, Zofię Wielemborek, które wyraziły na to zgodę.   Również w tym dniu, na podstawie stosownych dokumentów przedłożonych przez kol. Danutę Bródkę, członka Zarządu, w pisowni jej nazwiska dokonano w dokumentacji Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zmiany z dotychczasowego „Bródka” na „Brudka”.   Podczas zebrania Zarządu, w głosowaniu jawnym i jednogłośnie, przyjęto Uchwałę nr 13/2022 z  dnia 11.07.2022 r. Zarządu Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie ukonstytuowania się Zarządu, który będzie pracował w następującym składzie:   👉prezes: Krystyna Kucharska, 👉wiceprezes: Teresa Słysz-Szadkowska, 👉wiceprezes: Renata Schilling, 👉sekretarz: Renata Zamoyska, 👉skarbnik: Helena Mika, 👉członek: Jadwiga Cichocka, 👉członek: Grażyna Kret, 👉członek: Danuta Brudka, 👉członek: Halina Podrażka, 👉członek: Zofia Wielemborek. Do Krajowego Rejestru Sądowego zgłoszono zaistniałe zmiany. Do koleżanek Barbary Mili, Grażyny Janczak i Małgorzaty Orzechowskiej kierujemy słowa podziękowań za dotychczasową pracę społeczną w Zarządzie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz za wielkie oddanie dla dobra funkcjonowania stowarzyszenia i życzymy im dużo zdrowia.  

Prezes ŁUTW

Krystyna Kucharska