facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat Zarządu ŁUTW z dn. 26.10.2021 r. w spr. konferencji w Uniejowie

W związku z tym, że Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest nastawiony głównie na edukację👍, Zarząd ŁUTW przekazuje zaproszenie od dr Iwony Wieczorek – dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi dla studentów-seniorów ŁUTW na KONFERENCJĘ nt. 🌳 „Rewaloryzacja zabytkowych parków - przykłady działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego” 🌳. 👇 👇 👇 Konferencja odbędzie się w dn. 19 listopada 2021 r.  w ApartHotel Termy Uniejów w Uniejowie. Po konferencji przewidziany jest pobyt w basenach termalnych w związku z tym należy zabrać ze sobą stroje kąpielowe. Liczba miejsc: 40; odpłatność: 30 zł; zapisy od czwartku 28 X do czwartku 4 XI; zbiórka: o godz. 8.00 na parkingu przy ul. Starorzecze, o 8.10 – przy Szpitalu.   PROGRAM KONFERENCJI 🔵9.45-10.45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 🔵10.45-11.00 OTWARCIE KONFERENCJI 👉 • dr Iwona Wieczorek - Dyrektor  Narodowego  Instytutu  Samorządu Terytorialnego 👉• Bartosz Skaldawski - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa 👉• Wojciech Miedzianowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 👉• Józef Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa 🔵11.00-11.30 SESJA  PIERWSZA  -  Wsparcie  dla jednostek samorządu terytorialnego na działania  z zakresu zachowania dziedzictwa przyrodniczego 👉 • dr Anna Michalak - Zastępca  Łódzkiego  Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków  - 🌳Praktyczne  problemy  rewaloryzacji  parków  z  perspektywy  Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 👉• Karolina Rzetelska - p.o. Kierownika Zespołu - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 🌳Program  Priorytetowy  Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków 🔵11.30-11.45 PRZERWA KAWOWA   🔵 11.45-13.15 SESJA DRUGA - Instrumenty prawne ochrony parków zabytkowych w Polsce 👉 • dr  hab.  Monika  Król,  prof.  UŁ - 🌳Uwarunkowania  prawne  ochrony  parków zabytkowych w Polsce 👉• dr hab. Joanna Wyporska-Frankiewicz,  prof.  UŁ - 🌳Pojęcie  dziedzictwa przyrodniczego oraz instrumenty prawne służce jego zachowaniu i ochronie 👉 • dr Renata Stachańczyk -  Kierownik Działu  Standardów Konserwatorskich, Narodowy Instytut Dziedzictwa - 🌳Park zabytkowy - czym jest i jak się nim opiekować 🔵13.15-13.30 PRZERWA KAWOWA    🔵13.30-14.45 SESJA  TRZECIA  -  Przykłady rewaloryzacji zabytkowych parków pozostających w zasobie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego 👉 • Tomasz Szczęsny - Wójt Gminy Łanięta - 🌳Rewaloryzacja parku w Łaniętach  👉 • Piotr  Kuropatwa  -  Wójt Gminy  Wartkowice  - 🌳 Rewaloryzacja  parku  w  Starym Gostkowie  👉 • Roman  Drozdek  -  Wójt Gminy  Wola  Krzysztoporska  -  🌳Rewaloryzacja  parku  w Woli Krzysztoporskiej oraz parku w Parzniewicach Małych 👉 • Krzysztof Woźniak - Wójt Gminy Zadzim - 🌳Rewaloryzacja parku w Zadzimiu 👉 • Wioleta Głowacka - Wójt Gminy Zgierz - 🌳 Rewaloryzacja parku w Dzierżąznej 🔵 14.45-15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 👉 • dr Iwona Wieczorek - Dyrektor  Narodowego  Instytutu  Samorządu Terytorialnego 👉 • Bartosz Skaldawski - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa 🔵 15.00 LUNCH 🔵 Relaks w termach Uniejów💦