facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat Zarządu ŁUTW z dn. 05.07.2022 r. w spr. składek członkowskich

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że na dzień 11.07.2022 r. zaplanowane jest posiedzenie Zarządu, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie skreślenia z listy członków osób, które – mimo pisemnego i telefonicznego wezwania – nie uregulowały należności za okres styczeń – czerwiec 2022 r. 👇 👇 👇

W związku z powyższym Zarząd ŁUTW przypomina, że:

👉regularne opłacanie składek to obowiązek członków zwyczajnych, o czym mówi § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu ŁUTW,

👉termin opłacania składek to pierwszy miesiąc każdego kwartału (poza wakacjami), co precyzuje Uchwała nr 8/2021 Walnego Zebrania Członków z 30.06.2021 r.,

👉skreślenie z listy członków ŁUTW może nastąpić m.in. wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy – uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia, o czym mówi § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu ŁUTW.

 

Jest więc jeszcze czas, aby uregulować zaległości – można to zrobić w biurze ŁUTW podczas dyżurów w poniedziałki i czwartki lub poprzez 👉wpłatę na NOWE konto bankowe w BNP PARIBAS – nr konta: 👉69 1600 1462 1747 7535 6000 0001.

 

Drodzy Państwo, zależy nam, żeby nasza organizacja się rozwijała, zależy nam na odpowiedzialnych za stowarzyszenie członkach. Przygotowujemy dla Was różnorodne działania (także w wakacje), piszemy projekty, ale nie mogą z nich korzystać osoby, które mają nieuregulowany stan składek członkowskich. Zachęcamy do systematycznego sprawdzania stanu swoich zobowiązań.

 

Jeśli ktoś chce dobrowolnie wystąpić z ŁUTW, powinien złożyć pisemne oświadczenie, tzn. wypełnić formularz dostępny w biurze lub  przesłać rezygnację drogą pocztową, mailową lub poprzez wrzucenie do skrzyneczki pocztowej przy wejściu do budynku – siedziby ŁUTW.

Krystyna Kucharska

prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku