facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć oraz pracy biura ŁUTW

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa i zagrożeniem epidemiologicznym, od 12 marca 2020 r. zawieszone są aż do odwołania wszystkie zajęcia wynikające z tygodniowego planu oraz wszystkie wyjazdy, spotkania, wykłady zaplanowane w ramach oferty programowej na marzec i kwiecień br. Anulujemy również termin Walnego Zgromadzenia Członków ustalony na 30.03.2020 r. Nieczynne będzie także biuro stowarzyszenia. Prosimy o regulowanie składek członkowskich oraz wpłat I raty na stacjonarny wypoczynek letni w Stegnie drogą elektroniczną/przelewem bankowym na konto bankowe (z odpowiednim dopiskiem, np.: „składka za okres…”,  „rata za wypoczynek w Stegnie”) podane na stronie internetowej w zakładce KONTAKTY. O wznowieniu działalności powiadomimy stosownym komunikatem.

Bądźmy wyczuleni na potrzeby osób samotnych, chorych i wspierajmy się np. przy zakupach artykułów spożywczych, leków czy załatwianiu różnych innych spraw.

Jednocześnie prosimy również o zachowanie spokoju i przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny, o których w specjalnym  komunikacie dla seniorów zamieszczonym poniżej, informuje Główny Inspektor Sanitarny.

Proszę o upowszechnienie tej informacji w jak najszerszym gronie słuchaczy i wykładowców ŁUTW.

Krystyna Kucharska

prezes

Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

👇 👇 👇

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA SENIORÓW

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

👉Często myj ręce.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

👉Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

👉Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

👉Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

👉Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

👉Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

👉Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

👉

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.