facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Komunikat w spr. przeprowadzonego naboru do projektu „Akademia liderów ŁUTW”

Prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że w poniedziałek 18 marca 2024 r. Komisja Weryfikacyjna dokonała analizy złożonych formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie „Akademia liderów Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” dofinansowanym przez Unię Europejską.

W regulaminowym terminie od 7 do 14 marca 2024 r. wnioski złożyło 15 osób. Do dnia 18 marca 3 osoby zrezygnowały z udziału w projekcie.

Komisja rozpatrzyła 12 wniosków, które przeszły pozytywną  weryfikację.

Do projektu zakwalifikowano 10 osób aktywnie działających w Łowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i stanowiących kadrę zarządzającą. Nazwiska podajemy w kolejności alfabetycznej:

 1. Białas Ewa
 2. Bryszewska Wiesława
 3. Cichocka Jadwiga
 4. Daszczyńska Danuta
 5. Janiszewska Joanna
 6. Kozanecka-Zwierz Marzena
 7. Mika Helena
 8. Schilling Renata
 9. Siekierska Anna
 10. Taszycka-Kowalczyk Anna

Na liście rezerwowej znalazły się 2 osoby:

 1. Anna Kierus
 2. Halina Skierska

 

Projekt „Akademia liderów Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” (nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-ADU-000115081) dofinansowany przez Unię  Europejską w ramach działania: Projekty krótkoterminowe na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w kształceniu dorosłych, będzie realizowany w Bolonii we Włoszech we współpracy z firmą Erasmus Learning Academy.

Osoby zakwalifikowane do projektu wyjadą na kurs w terminie: 3 VI 2024 r. – 14 VI 2024 r.  (z podróżą: 2 – 15 VI).

Gratulujemy i życzymy samych najlepszych wrażeń. 😊