facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Kilka bardzo ważnych uwag nt. SKŁADEK CZŁONKOWSKICH w ŁUTW

Drodzy słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bez systematycznego opłacania składek członkowskich nie da się planować bez zakłóceń pracy stowarzyszenia i dbać o rozwój ciekawej oferty, dlatego przypominamy kilka podstawowych zasad dokonywania wpłat i funkcjonowania biura: 👇 👇 👇

👉 składki należy opłacać w ustalonej wysokości kwartalnej (45 zł) w biurze ŁUTW lub poprzez wpłatę na konto bankowe ŁUTW (dane konta poniżej),

👉wpłat należy dokonywać DO KOŃCA PIERWSZEGO MIESIĄCA W KAŻDYM KWARTALE (poza wakacjami: VII-IX), czyli:

🔷za I kwartał (I – III) – do końca stycznia – 45 zł,

🔷za II kwartał (IV – VI) – do końca kwietnia – 45 zł,

🔷za IV kwartał (X – XII) – do końca października – 45 zł; Uwaga: jeśli ktoś będzie chciał od X korzystać z wybranych cotygodniowych zajęć, składkę należy opłacać już we wrześniu przy zapisach na zajęcia,

👉 wpłat można dokonywać także w innej częstotliwości w obrębie danego roku kalendarzowego (!), np.:

🔷za 2 kwartały (I i II lub II i IV) – 90 zł,

🔷za cały rok – 135 zł, ale tylko do końca I kwartału (!),

👉nr konta bankowego w BNP Paribas przy ul. Starościńskiej:

🔷69 1600 1462 1747 7535 6000 0001,

👉biuro ŁUTW czynne jest  w poniedziałki i czwartki w godz. 12.00 – 14.00; adres: Łowicz, Aleje H. Sienkiewicza 62, I piętro, pokój nr 14,

👉 telefon do biura – czynny tylko w dniach dyżurów!!! -  690 698 869,

👉 kto nie będzie miał na bieżąco uregulowanych składek członkowskich, nie będzie mógł korzystać z przygotowanej oferty ŁUTW, np.:

wyjazdy do teatru, udział w cotygodniowych zajęciach.

💥Niestety, kto będzie miał zaległości w opłatach powyżej 6 miesięcy, może zostać skreślony z listy członków.

Dziękuję za zrozumienie i odpowiedzialną postawę,

Krystyna Kucharska - prezes ŁUTW