facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Kazimierz Wierzyński i jego twórczość na Kole literackim

Zajęcia koła literackiego na Łowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku miały w lutym 2024 r. dwojaki charakter.

20 lutego uczestniczki koła wybrały się do kina Fenix w Łowiczu, by w ramach wydarzenia 25. „OCH!FILM Festiwal obejrzeć dokument pt. "Siostrzeństwo świętej sauny". Dyskusję na temat obejrzanego dokumentu oraz tematyki kobiety w literaturze i filmie zaplanowano w okolicach Dnia Kobiet podczas spotkania w restauracji Polonia w Łowiczu.

Natomiast poważne rozmowy o literaturze odbywały się podczas tradycyjnego spotkania w Miejskiej Bibliotece, gdzie 27 lutego rozmawiano o Kazimierzu Wierzyńskim (ur. 1894 r.), poecie, prozaiku,  a ową dyskusją kierowała wykładowczyni Elżbieta Skoneczna.

W związku ze 130. rocznicą urodzin Kazimierza Wierzyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2024 Rokiem Kazimierza Wierzyńskiego – "wielkiego artysty słowa, niezłomnego w podtrzymywaniu ducha polskiej niezawisłości należącego do tych pisarzy na emigracji, którzy do końca pozostali wierni swoim ideałom”. Wierzyński był członkiem grupy "Skamander" zaangażowanym w patriotyczną działalność niepodległościową, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.  „Poeta, jak sejsmograf, zapisujący dzieje narodu"- tak napisał o nim Zbigniew Herbert.