facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Jubileusz 70-lecia PTTK Oddział Łowicz

Jubileuszowe uroczystości z okazji 115-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego Oddział w Łowiczu odbyły się w sobotę 22 kwietnia 2023 r. w sali barokowej Muzeum w Łowiczu.

Z tej okazji Prezes ŁUTW opublikowała list otwarty do członków PTTK:

Koleżanki i Koledzy z PTTK Oddział w Łowiczu - jak dobrze, że jesteście w naszym środowisku. Bez Was nie byłoby tak ciekawie, pożytecznie i atrakcyjnie.

Serdecznie gratulujemy Wam jubileuszy: 115-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego a szczególnie 70-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego Oddział w Łowiczu.

70 lat twórczych działań na rzecz poznawania historii i uroków Ziemi Łowickiej i  rozległego promowania tej wiedzy w tak różnorodnych i przystępnych formach: prelekcje, rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe, publikacje itd., itd. Mamy w czym wybierać i dlatego seniorzy z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku tak chętnie włączają się w proponowane przez Was działania, skrzętnie kontrolując „Kalendarz imprez PTTK” na każdy rok. Wiele osób z naszego środowiska jest od dawna po prostu członkami PTTK, ale „nasi” są też w Klubie Turystyki Kolarskiej „Szprycha”, Klubie Turystyki Pieszej „Z buta”, w Klubie Turystyki Kajakowej „Tratwa”, Kole Przewodników im. Anieli Chmielińskiej. Chętnie korzystamy z Waszej wiedzy i doświadczenia, organizując wykłady, prelekcje, rajdy, wycieczki dla seniorów, a nie bez znaczenia jest fakt, że dwoje członków PTTK zasiada w naszej Radzie Programowej. Zapewne zainspirowaliście nasze środowisko, bo i na ŁUTW prężnie się rozwija Koło turystki pieszej „Na przełaj” czy Koło rowerowe „Dynamo”. Jak się uczyć to od najlepszych!

Cieszy nas fakt, że wśród docenionych, wyróżnionych i odznaczonych podczas obchodów jubileuszowych osób są Ci, którzy także należą do Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gratulujemy Kol. Mirosławie Kolary oraz Kol. Krystynie Pietrusze otrzymania odznaki „50 lat w PTTK”, Kol. Jadwidze Szkup – „25 lat w PTTK”, a Kol. Marzenie Kozaneckiej-Zwierz – dyplomu za zasługi w upowszechnianiu turystyki i aktywna pracę na rzecz jej rozwoju.

Na ręce Prezesa PTTK Oddział Łowicz składamy serdecznie życzenia kolejnych twórczych lat łowickiego Oddziału PTTK.

W imieniu Zarządu Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Krystyna Kucharska