facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Jak cieszyć się sprawnością umysłu do późnych lat życia? – warsztaty psychologiczne

„Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, ale ogniem, który powinno się rozpalić” (Plutarch).  I o tym „rozpalaniu umysłu”, aby cieszyć się jego sprawnością do późnych lat życia mówiła słuchaczom Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr Monika Mularska-Kucharek, socjoterapeutka, podczas warsztatów psychologicznych w dn. 30 listopada 2023 r.

  • Ponad 40 studentów-seniorów, ale też i osób spoza stowarzyszenia, zebrało się w Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu na kolejnym spotkaniu w ramach warsztatów psychologicznych z projektu „Harmonia w ogrodach i przestworzach” realizowanego ze środków budżetowych Samorządu Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
  • Umysł jest nieodzowną częścią istoty jaką jest człowiek, stanowi integralną część każdej osoby. Spostrzeganie, uwaga, pamięć, wyobrażenie, odczuwanie emocji to jedne ze składowych tego, co zwykliśmy nazywać umysłem. Tworzą one spójną całość, są elementami, które nawzajem uzupełniają się. Umysł ma wpływ na mózg. Wg prof. Davida J. Hellersteina, amerykańskiego psychiatry klinicznego, autora książki „Uzdrowić umysł”, sposób, w jaki myślimy, zachowujemy się lub reagujemy, może wywoływać zmiany w naszym mózgu. Same myśli mogą skutkować przekształceniami mózgowych połączeń nerwowych, a nawet powodować zmiany budowy anatomicznej mózgu.
  • W zależności od tego, jak te procesy zachodzą, wyróżnia się istnienie trzech typów umysłu: sztywnego, płynnego i elastycznego. Każdy z nich ma swoją własną charakterystykę.

➡️SZTYWNY UMYSŁ. Osoby ze sztywnym umysłem są niechętne do zmiany jakichkolwiek zachowań, przekonań i opinii. Nawet jeśli wiedzą, że fakty zaprzeczają  ich przekonaniom, nadal upierają się przy swojej racji. Mają ograniczony zasób reakcji i zachowań, słabo adaptują się do nowych okoliczności – nie lubią nowych ani niespodziewanych rzeczy. Postrzegają wszystko, co inne, jako potencjalne zagrożenie. Często narzekają.

➡️PŁYNNY UMYSŁ. Osoba posiadająca  płynny umysł jest bezrefleksyjna, zmienna i daje się ponieść temu, co modne, oczekiwaniom innych i potrzebom danej chwili zamiast słuchać własnych potrzeb i wartości. Jest mało kreatywna, ponieważ brakuje jej entuzjazmu i determinacji, jest też kontrolowana przez czynniki zewnętrzne.

➡️ELASTYCZNY UMYSŁ. Osoby z elastycznym umysłem są ciekawe nowych rzeczy, mają poczucie humoru i są kreatywne. Umieją radzić sobie ze stresem i cieszyć się życiem. Są świadome wartości, które są dla nich ważne, ale jednocześnie potrafią zrozumieć punkt widzenia innych osób, zrozumieć go oraz zaadoptować, jeśli uznają, że może on im pomóc w rozwoju. Ich relacje międzyludzkie dają im radość, ponieważ potrafią oni wyznaczać granice oraz wiedzą, czy przyjaźń lub związek z daną osobą im służy. Elastyczny umysł żyje w zgodzie z samym sobą, dlatego też osoba taka potrafi odczuwać współczucie, empatię i szacunek do innych osób oraz umie wybaczać.

  • Jak sprawić, by umysł był bardziej elastyczny? Jak go trenować, aby służył nam do późnej starości? Robić to, co m.in. robią słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

👉Uprawiać sport lub inną aktywność fizyczną, bo wpływa to na pamięć i funkcje wykonawcze.

👉Ćwiczyć swoją pamięć roboczą, bo każde zadanie wymagające tymczasowego utrzymania i zapamiętania informacji słuchowych lub wizualnych, a później szybkiego ich wykorzystania, jest formą treningu umysłowego.

👉Wciąż uczyć się robić nowe rzeczy – może to być nowe hobby, nauka gry na instrumencie, nauka języka obcego. Krótko mówiąc, kontynuować naukę przez całe życie.

👉Dużo czytać, bo to jedna z najważniejszych, najskuteczniejszych i najtańszych form treningu, jakie może otrzymać nasz umysł. Czytanie wprowadza i stymuluje wiele procesów mentalnych, takich jak percepcja, pamięć i rozumowanie, pobudza wyobraźnię i kreatywność oraz pomaga w nauce nowego słownictwa.

👉Prowadzić aktywne życie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

👉Rozwijać swoją kreatywność, np. poprzez muzykę, malarstwo, taniec lub teatr.

👉Nauczyć się nowego języka, bo posługiwanie się mową i językiem jest jedną z najbardziej złożonych funkcji wyższych, jakie wykonuje nasz mózg.

  • W trakcie warsztatów przeprowadzone zostało ciekawe ćwiczenie, które wywołało wśród słuchaczy wiele śmiechu, ale było niezwykle pouczające. Pokazało bowiem, jak działa nasz umysł pod wpływem hormonu stresu (kortyzolu) i jak różne błędy percepcji społecznej utrudniają naszą komunikację i jakość życia.
  • Dziękujemy dr Monice Mularskiej-Kucharek za kolejną dawkę poezjoterapii (wiersze: "Codzienność utkana z wiary" i "W moim teatrze"), wiedzy i za to doświadczenie, które pokazało, że nie z każdego przepisu kulinarnego wyjdzie… dżem śliwkowy. Za dawkę humoru również bardzo dziękujemy.
  • Studenci-seniorzy, ćwiczmy więc uważność, pamięć, koncentrację, inteligencję, kreatywność i koordynację. Bez ich doskonalenia może być w dalszym życiu ciężko. Róbmy wszystko, aby nasz umysł był elastyczny.