facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Jak bezpiecznie przekazać majątek? Spotkanie z notariuszem

„Jak bezpiecznie przekazać majątek?”. To był temat pierwszego spotkania w ramach akcji Krajowej Rady Notarialnej pn. „Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku”, której celem jest podnoszenie świadomości prawnej seniorów. Cykl ten zapoczątkowała notariusz Ewa Musiał-Goławska z Kancelarii Notarialnej Ewa Musiał Goławska w Łowiczu, spotykając się w czwartek 5 stycznia 2023 r. z licznym gronem zainteresowanych studentów-seniorów. 👇 👇 👇

Nim ktoś podejmie decyzję o przekazaniu majątku, powinien zadać sobie kilka pytań, np.: Co chce przekazać? Komu? Dlaczego? Kiedy chce przekazać? Ale przede wszystkim powinien skonsultować to z notariuszem. I już na wstępie prelekcji rozwiane zostały wątpliwości i obawy słuchaczy – notariusz udziela wszelkich wyjaśnień, informacji BEZPŁATNIE. Dopiero podjęcie się przez notariusza rozwiązania konkretnej sprawy przynosi skutki finansowe.

Pani Ewa Musiał-Goławska w sposób bardzo przejrzysty omówiła niezwykle ważne zagadnienia  dotyczące bezpiecznego przekazywania majątku. Dużo czasu poświęciła tematyce darowizny, a przy jej okazji zagadnieniu „służebności”. Rozwinęła temat testamentu, zwracając uwagę na jego różne rodzaje i na prawidłowość sporządzania, ale też wyjaśniła różnice między darowizną a testamentem. Omówiła coraz bardziej popularną formę  umowy o dożywocie, kiedy właściciel danej nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, a nabywca w zamian za to zobowiązuje się zapewnić  mu dożywotnie utrzymanie (np. wyżywienie, ubrania, światło, opał, pomoc i pielęgnację w chorobie), ale też i sprawić własnym kosztem pogrzeb.

W trakcie prelekcji pojawiało się wiele pytań i wątpliwości, na które słuchacze otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Ponieważ jednak tematyka okazała się bardzo rozległa i nie dało się omówić wszystkich zagadnień podczas jednego spotkania, pani notariusz obiecała na kolejnych prelekcjach rozwinięcie m.in. tematu dziedziczenia czy też omówienie przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności.

To było bardzo wartościowe spotkanie.