facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

„Internowani w Łowiczu” – prelekcja Zdzisława Kryściaka

„Niebo ma kolor błękitny, niebo jest między kratami. Za oknem śmigłe rybitwy wygrały wojne z WRON-ami…” To cytat z wiersza pt. „Sto dni” jednego z internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu…

 

Ponad 70 osób uczestniczyło w czwartek 2 marca 2023 r. w godzinach popołudniowych w wykładzie pt. „Internowani w Łowiczu” wygłoszonym przez Zdzisława Kryściaka.

Gospodarzami spotkania były Krystyna Kucharska Prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Magdalena Pakulska Dyrektor Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu. Wśród zaproszonych gości był ks. dr Dariusz Kuźmiński proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu, radni powiatowi i miejscy: Krzysztof Górski, Tadeusz Żaczek, Paweł Pięta, Zofia Wielemborek, Henryk Zasępa. Byli też członkowie PTTK, mieszkańcy miasta, członkowie Klubu Seniora „Radość”. Najliczniejszą grupę stanowili słuchacze Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Podczas wykładu prelegent przedstawił historię Ośrodka Odosobnienia działającego w Łowiczu od 13 grudnia 1981 r. do sierpnia 1982 r. Z początkiem sierpnia wszyscy internowani zostali przewiezieni do Kwidzyna, który był „Wersalem” w porównaniu z Łowiczem. W łowickiej jednostce internowanych zostało blisko 300 osób, w tym kilka kobiet. Podczas wykładu zaprezentowanych zostało wiele unikatowych zdjęć zrobionych potajemnie wewnątrz ośrodka, przedstawione ważne wydarzenia z jego życia m.in. wizyty gości, dostojników Kościoła czy delegacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Prelegent wspominał też o „duchowym” przeżywaniu internowania, kapelanach pracujących w więzieniu i roli jaką odgrywali. Przedstawione zostały źródła historyczne opisujące warunki pobytu w ośrodku i problemy z jakimi borykali się internowani, warunki w jakich przebywali w Łowiczu, o postawach wobec nich funkcjonariuszy. Informacje te odnaleźć można m.in. w „grypsach” przemyconych przez internowanych i publikowanych w Zeszytach Historycznych w Paryżu w 1982 r. Prezentowały to liczne czarno-białe zdjęcia oraz specjalny „kącik” biblioteczny, gdzie znalazły się prace dotyczące funkcjonowania ośrodka odosobnienia w Łowiczu.

Blisko półtoragodzinny wykład minął niespodziewania szybko, pozostawiając w zadumie nad minionymi czasami i tragicznymi wydarzeniami z polskiej historii.