facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

II Spływ kajakowy na XV-lecie ŁUTW

„A my płyniemy dalej” – pod takim hasłem odbył się w niedzielę 14 maja 2023 r. II Spływ kajakowy seniorów z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach jubileuszu XV-lecia ŁUTW, nad którym Honorowy Patronat objęli Starosta Łowicki i Burmistrz Miasta Łowicza.

🚣Sam spływ odbył się przy wsparciu technicznym i organizacyjnym członków Klubu Turystyki Kajakowej „Tratwa” PTTK Łowicz,  „Na Fali” - Wypożyczalnia kajaków oraz Piotra Malczyka Wicestarosty Łowickiego, który popłynął z seniorami po raz drugi. Przy pięknej pogodzie grupa 24 studentów-seniorów przepłynęła Bzurą odcinek ok. 12 km na trasie Urzecze – Klewków.

🚣 „Płyniemy dalej”, bo przed ŁUTW kolejne lata działań na rzecz troski o kondycję fizyczną i psychiczną łowickich seniorów, ich zdrowie, rozwój kulturalny, integrację w środowisku. Szanując dorobek twórców Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, specjalnie wybrano na spływ niedzielę 14 maja, by upamiętnić bardzo ważne wydarzenia w historii ŁUTW z 15 maja 2008 r

✅Tego dnia, przed 15 laty, w Łowickim Ośrodku Kultury, najpierw odbyło się oficjalne Zebranie Założycielskie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bazą do jego utworzenia był Uniwersytet III Wieku w Łowiczu powołany na początku 2007 r. przy Urzędzie Miejskim w Łowiczu z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Jana Kalińskiego. Wkrótce po inauguracji roku akademickiego 2007/2008 część zgromadzonych w nim członków podjęła kroki do przekształcenia go w samodzielne stowarzyszenie, co sfinalizowane zostało właśnie 15 V 2008 r.

✅W owym Zebraniu założycielskim wzięło udział 17 osób. Obradom przewodniczyła  Anna Burakowska, a przedstawione przez nią projekty uchwał – w sprawie powołania stowarzyszenia pod nazwą Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, uchwalenia Statutu ŁUTW oraz utworzenia Komitetu Założycielskiego ŁUTW, który otrzymał upoważnienie do zarejestrowania stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Łodzi – przyjęto jednogłośnie. Członkami tego Komitetu zostały: Anna Burakowska, Zofia Chojecka, Krystyna Stabryła.

✅Następnie, w tym samym składzie osobowym, odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas którego dokonano wyboru statutowych władz stowarzyszenia na I kadencję.

👉Prezesem Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku została wybrana Anna Burakowska,

👉W skład Zarządu weszły: Bożena Wójt – wiceprezes, Alicja Jackowska-Szot – sekretarz, Lidia Gać – skarbnik, Joanna Przybysz i Anna Jarosz – członkowie,

👉W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Władysława Godziszewska – przewodnicząca, Zofia Chojecka – wiceprzewodnicząca, Alicja Soja – członek.

 

🚣O tych bardzo ważnych osiągnięciach aktywnej „siedemnastki” prezes Krystyna Kucharska przypomniała uczestnikom spływu w drodze autokarem do Urzecza. A tam, na przystani nad Bzurą, czekali już na nich członkowie „Tratwy” oraz kajaki z wypożyczalni „Na fali”. Mariusz Wiśniewski, komandor spływu, przeprowadził instruktaż sterowania kajakiem oraz zachowania podczas płynięcia, a zważywszy, że w gronie były osoby płynące po raz pierwszy, był on konieczny.

🚣A potem wiosła w ruch i… rozpoczęła się piękna wodna przygoda studentów-seniorów. Popłynęli w pięknym słońcu i czasami nieco silniejszym wietrze, ale za to z wielką radością. Na całej trasie czuli obecność i wsparcie, a w trudniejszych momentach wielką pomoc ze strony organizatorów. To była bardzo dobra lekcja dyscypliny na wodzie! Była to również ważna lekcja ekologii i krajoznawstwa, podczas której uczestnicy odkryli z poziomu wody niezwykłe walory Bzury na różnych jej odcinkach. Meandry rzeki ich urzekły.

🚣Miłą niespodzianką pod koniec trasy spływu była obecność na brzegu Bzury przedstawicieli Koła turystyki pieszej „Na przełaj” z ŁUTW. Ryszard Kolary, Mirosława Kolary, Benigna Metera i Stanisław Kosmana specjalnie zrobili dodatkowy niedzielny spacer, by kibicować płynącym koleżankom i kolegom. Na I spływie też im kibicowali!!!

Kiedy już wszyscy wyszli na brzeg i kajaki zostały załadowane na samochód, seniorzy zaprosili całą ekipę na mały piknik nad Bzurą. Ależ smakował chleb ze smalcem! Za te przysmaki dziękujemy członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŁUTW.

 

🚣W tej fantastycznej przygodzie udział wzięli następujący uczestnicy spływu:  👉Joanna Janiszewska, 👉Anna Bolimowska, 👉Alina Jaros, 👉Krystyna Wochna, 👉Jolanta Kliszko, 👉Jolanta Wieczorek, 👉Marianna Politowicz, 👉Stanisława Kośmider, 👉Jolanta Kolec, 👉Halina Skierska, 👉Stanisława Zacharska, 👉Joanna Sosnowska, 👉Irena Uczciwek, 👉Danuta Brudka, 👉Hanna Pacler, 👉Danuta Lewandowska, 👉Waldemar Szadkowski, 👉Henryk Bolimowski, 👉Józef Czapnik, 👉Edward Dąbrowski, 👉Tadeusz Karolak, 👉Zbigniew Skierski oraz 👉Krystyna Kucharska i 👉Renata Schilling, która wystąpiła i w roli uczestnika spływu, i członka KTK „Tratwa”.

 

💝 Za te piękne przeżycia studenci-seniorzy z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dziękują 💙 Wicestaroście Łowickiemu Piotrowi Malczykowi oraz ekipie  KTK „Tratwa” i „Na fali”, którą tworzyli: 💙 Marta Mróz, 💙 Mariusz Wiśniewski, 💙 Tomasz Caban, 💙 Robert Mróz, 💙 Marcin Mróz, 💙 Robert Kołudzki, 💙 Michał Rokicki.

Jubileuszowe obchody XV-lecia zakończą się 5 października 2023 r. podczas inauguracji 15. roku akademickiego samodzielnego stowarzyszenia ŁUTW.