facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

„Gdzie Bzura płynie z wolna…” – walory naszej „super rzeki”

Celem projektu 🔵„Super fluvium Brura - uroki rzeki Bzury i jej okolic” 🔵 jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa w województwie łódzkim, zdobycie wiedzy o samej rzece, jej różnorodnych walorach oraz o walorach  regionu, przez który przepływa. Tytuł projektu nawiązuje do pierwszych zapisów o Bzurze w dokumentach łacińskich z 1241 r., kiedy była nazywana wówczas „Brura”, a z tłumaczenia tego cytatu można wywnioskować, że już wtedy była określana „super rzeką” (super fluvium). Inne jej nazwy to Brzura (1357 r.), Bszura (1436 r.), Mszura (1511 r.), Mssura (1520 r.), Mdzura (1527 r.). 👇 👇 👇

A co już o Bzurze wiemy po pierwszej wycieczce w ramach projektu?

 

🔵To typowa rzeka nizinna. Jest lewym dopływem Wisły o długości 166 km mającym swoje źródła w Lesie Łagiewnickim w Łodzi na wysokości 238 m n.p.m. Jej pierwszy strumień wypływa przy ul. Strykowskiej, przepływa równoleżnikowo przez południową część Lasu Łagiewnickiego tworząc szereg malowniczych stawów (Arturówek). 🔵 Rzeka ma 19 dopływów, w kolejności od źródeł do ujścia do Wisły koło wsi Kamion naprzeciw Wyszogrodu są to:  (L – lewy dopływ, P – prawy dopływ): Łagiewniczanka (P), Sokołówka (L), Linda (P), Czartówka (L) – zwana również Wróblinka, Kanał Królewski (L) – łączy Bzurę z Nerem przez rzekę Zian, Witonia (L), Ochnia (L), Moszczenica (P), Mroga (P), Słudwia (L), Bobrówka (P), Uchanka (P), Zwierzyniec (P), Skierniewka (P), Rawka (P), Sucha (P), Pisia (P), Utrata (P), Łasica (P). 🔵 Miejscowości położone nad Bzurą to: Łódź, Zgierz, Ozorków, Łęczyca, Sobota, Łowicz, Sochaczew, Brochów, Wola Kałkowa, Wyszogród. Ale w jej dopływach leżą inne ważne historycznie i kulturowo miejscowości, np. Żelazowa Wola nad Utratą czy Walewice nad Mrogą. 🔵 Bzura ma wielkie znaczenie dla ochrony środowiska (Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bzury, Ostoje Corine dla ptactwa) i znaczenie kulturowe (wzdłuż rzeki lub w jej dopływach znajdują się miejscowości o dużych wartościach związanych z kulturą, historią, sztuką, zabytkami architektury, miejscami kultu religijnego), odegrała wielką rolę historyczną (rejony bitwy nad Bzurą we IX 1939 r.) i ma coraz większe znaczenie rekreacyjne i turystyczne.

 

😊😊😊O Bzurze można mówić rzeczowo, encyklopedycznie, ale – jak się okazało na  wyprawie do jej źródła  w dn. 30.07.2021 r.  – można też „śpiewająco” opowiedzieć o jej znaczeniu. A do tego zachęca poniższa piosenka pt. „Super fluvium Brura”, którą można śpiewać na znaną harcerską melodię „Gdzie strumyk płynie z wolna”. Oj, może się przydać na kolejnych wspólnych wyprawach. 😊😊😊

  1. Gdzie Bzura płynie z wolna

I z cicha szumi gaj,

Rozciąga się Łowickie,

Hen, aż po samą dal.

Rozciąga się Łowickie,

Hen, aż po samą dal.

Po samą dal!

 

  1. Historia tu niezwykła,

Że aż zapiera dech.

Zabytków całe mnóstwo,

Nie wiedzieć nic, to źle.

Zabytków całe mnóstwo,

Nie wiedzieć nic, to źle.

To źle, to źle!

 

  1. Pod Łodzią wytrysnęła

Tej Bzury cienka nić,

By potem aż do Wisły,

Doliną wić się, wić.

By potem aż do Wisły,

Doliną wić się, wić.

Doliną wić!

 

  1. Dopływów ze dwadzieścia

Zasila wody jej.

Witonia, Ochnia, Mroga

I Słudwia z Rawką też.

Witonia, Ochnia, Mroga

I Słudwia z Rawką też.

I z Rawką też!

 

  1. A miast ci nad nią dużo.

Królewskich wiele z nich.

Od Zgierza po Wyszogród

Bywało wiele „szych”.

Od Zgierza po Wyszogród

Bywało wiele „szych”.

Bywało „szych”!

 

  1. Historię krwawą także

Widziały wody jej.

Na szczęście teraz ptaki

Ostoję mają w niej.

Na szczęście teraz ptaki

Ostoję mają w niej.

Ostoję w niej!

 

  1. Odpocząć nad nią można.

Zanurzyć w niej się też.

A czasem i kajakiem

Popłynąć w dół się chce.

A czasem i kajakiem

Popłynąć w dół się chce.

Popłynąć chce!

 

  1. Bo SUPER FLUVIUM BRURA,

Jest rzeką znaną nam.

Od wieków sobie płynie,

Hen, aż po samą dal.

Od wieków sobie płynie,

Hen, aż po samą dal.

Po samą dal!