„Wybieram świadomie i właściwie” – wykład o zdrowej żywności, 26.09.2019