„Śladami postaci Mazurka Dąbrowskiego oraz… Marysieńki i Napoleona”