Przekazanie obrazu „Nasza Ziemia” do SOS-W, 12.12.2019