Pierwsza grupa seniorów już po cyklu zabiegów rehabilitacyjnych