Galowy Koncert Noworoczny ZPiT „Śląsk”, 18.01.2020 r.