facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Event nt. roli organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym

Na zaproszenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 7 przedstawicielek kadry zarządzającej Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięło udział w evencie pn. "Rola organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym", który odbył się 24 VI 2024 r. w Hotelu INESS w Łodzi.

Najpierw uczestniczyły w 3 wykładach przeprowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego:

  • dr Agnieszka Murawska - Empatia i poznanie potrzeb jako kluczowe elementy metody twórczego rozwiązywania problemów,
  • dr hab. Katarzyna Zajda - Aktywizacja seniorów w środowisku lokalnym,
  • dr hab. Piotr Szukalski - Sukcesja przywódcza.

Równie interesujące były prowadzone przez nich warsztaty odbywając się w grupach (odpowiednio):

  • Komunikacja seniorów z lokalnymi decydentami,
  • Aktywizacja seniorów w środowisku lokalnym,
  • Wychowanie liderów i następców.

W spotkaniu uczestniczyły: Krystyna Kucharska, Renata Schilling, Zofia Wielemborek, Jadwiga Cichocka, Halina Nowińska, Marianna Jasińska, Joanna Janiszewska.

Poziom szkolenia pod względem zaproponowanej tematyki, organizacji i prelegentów oceniają jako bardzo wysoki. Tę wiedzę da się wykorzystać w praktyce.

Oprócz zaświadczeń przywiozły z eventu egzemplarze publikacji RCPS, w których są rozdziały poświęcone działalności Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.