facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Dobra zmiana?! Psychologiczne spojrzenie na zmianę – warsztaty

Kolejne spotkanie studentów-seniorów z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dr Moniką Mularską-Kucharek, socjoterapeutką, w czwartek 23 listopada 2023 r. skupiło ich uwagę na psychologicznym spojrzeniu na zmianę.

 

  • Celem interaktywnego wykładu pt. „Dobra zmiana?! Psychologiczne spojrzenie na zmianę” było uświadomienie słuchaczom roli naszej postawy w radzeniu sobie ze zmiennością życia, z mniej lub bardziej zaplanowanymi zmianami, które niejednokrotnie wprowadzają chaos w nasze życie.
  • Czym jest zmiana? W systemowym podejściu do tematu „zmiana” następuje w przypadku, gdy w jakimś dowolnym obiekcie (systemie) pojawią się nowe elementy składowe lub zanikną elementy dotychczasowe. „Zmiana” to też dokonywanie przeobrażeń zmieniających istotę rzeczy, a najprościej rzecz ujmując „zmiana” to coś nowego, coś innego, odmienność, innowacja.
  • Jest to proces wieloetapowy, a na drodze do ostatecznego zaakceptowania zmiany, co nie zawsze następuje szybko, występują jeszcze takie mechanizmy w doświadczaniu zmiany jak: zaprzeczenie zmiany; gniew, że się pojawiła w życiu; próby negocjowania ze zmianą, czyli próby jej odroczenia; jeśli negocjacje nic nie dały, pojawia depresja, która jest również skutkiem poczucia bezsilności; eksperymentowanie to z kolei taki etap, kiedy zaczyna się dostrzegać korzyści wynikłe ze zmiany, zwiększa się też chęć działania; moment akceptacji, czyli przystosowania się i przyzwyczajenia do nowej codzienności zamyka cały proces zmiany.
  • Ważnym aspektem rozważań nt. procesu zmiany było zwrócenie słuchaczom uwagi na fakt, jak reagować na opór osób doświadczających zmiany.
  • W spotkaniu, które odbywało się w Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego, ale tym razem w nieco innej przestrzeni, liczne grono seniorek w skupieniu wysłuchało kilku terapeutycznych wierszy prelegentki, m.in.: „Życie”.
  • Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Harmonia w ogrodach i przestworzach” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Aby spotkania słuchaczy w ramach warsztatów miały także integracyjny charakter przy kawie i herbacie, na ich potrzeby zakupiono z tych środków także warnik na gorącą wodę. Sprawdza się znakomicie.