facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Do Olimpiady Sportowej gotowi? Start! Zapisy rozpoczęte.

Zarząd ŁUTW zachęca słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do udziału w XIII Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”, która obędzie się 17 września 2021 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zapisy i zgłoszenia do startu w konkretnej dyscyplinie przyjmuje kol. Barbara Mila w biurze ŁUTW do 16.08.2021 r. (poniedziałek). Poniżej zamieszczamy fragmenty Regulaminu XIII Olimpiady. Cały regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.utwlazy.pl 👇 👇 👇

Regulamin XIII Międzynarodowej Olimpiady Sportowej

Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych

„Trzeci Wiek na Start”

 
 1. CEL ZAWODÓW
  Celem nadrzędnym olimpiady jest wykształcenie w pokoleniu osób 60+ zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku i organizacjach senioralnych potrzeby dbania o własne zdrowie, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienia egzystencjalnej potrzeby ruchu, jego znaczenia w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej oraz promowania aktywnego stylu życia.  
 1. MIEJSCE I DATA
  Miejsce: Stadion Śląski - Chorzów Biuro Organizacyjne: Stadion Śląski - Chorzów Data:      17.09.2021 r. (piątek) III. UCZESTNICY Prawo startu w XIII Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej UTW mają zawodnicy uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji senioralnych – rocznik 1961 i starsi. UWAGA❗️❗️❗️Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej konkurencji danej dyscypliny, jedynie w pływaniu i turnieju  speed-ball może startować w dwóch konkurencjach.  
 1. PROGRAM OLIMPIADY
  👉Od godz. 8.00 do 9.15 – rejestracja i odprawa kierowników ekip w Biurze Organizacyjnym Olimpiady 👉Godz.  10.00 – ceremonia otwarcia Olimpiady – Stadion Śląski - płyta główna 👉Godz. 11.00 – rozpoczęcie konkurencji sportowych we wskazanych przez organizatorów miejscach. Medale za pierwsze trzy miejsca będą wręczane po zakończeniu danych zawodów na płycie głównej. 👉Godz. 15.00 – Uroczyste przedstawienie wszystkich medalistów i oficjalne zakończenie Olimpiady – Stadion Śląski - płyta główna.  
 1. ZAWODY
  🔵1. ZAWODY PŁYWACKIE Miejsce: Pływalnia w pobliżu Stadionu Śląskiego   KONKURENCJE:   👉 👉 👉 1.1.          50 m stylem klasycznym Uczestnicy: w konkurencji startować może maksymalnie 8 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta) w wieku 60-69, 70-79, 80-89, 90 i więcej lat. Regulamin: 👉 Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn z podziałem na grupy wiekowe – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca. 👉 Zawody polegają na przepłynięciu wyznaczonego dystansu (50 m) stylem klasycznym w jak najkrótszym czasie. Start następuje z wody.   👉 👉 👉 1.2.  50 m stylem dowolnym Uczestnicy: w konkurencji startować może maksymalnie 8 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta w wieku 60-69, 70-79, 80-89, 90  i więcej lat. Regulamin: 👉 Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn z podziałem na grupy wiekowe – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca. 👉 Zawody polegają na przepłynięciu wyznaczonego dystansu (50 m) dowolnym sposobem w jak najkrótszym czasie. Start następuje z wody.   🔵ZAWODY LEKKOATLETYCZNE Miejsce: Stadion Śląski - Chorzów   UWAGA❗️❗️❗️ Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej konkurencji KONKURENCJE: 👉👉 👉 2.1. BIEG NA 60 METRÓW Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji startować może 8 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta) w wieku 60-69, 70-79, 80-89, 90  i więcej lat. Regulamin: 👉 Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn z podziałem na grupy wiekowe – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca. 👉 Zawody polegają na przebiegnięciu wyznaczonego dystansu (60 m) w jak najkrótszym czasie. 👉 Start z pozycji wysokiej.   👉 👉 👉 2.2. BIEG NA 150 METRÓW Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji wystartować może 8 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta) w wieku 60-69, 70-79, 80-89, 90  i więcej lat. Regulamin: 👉 Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca. 👉 Zawody polegają na przebiegnięciu wyznaczonego dystansu (150 m) w jak najkrótszym czasie. 👉 Start z pozycji wysokiej.   👉 👉 👉 2.3. PCHNIĘCIE KULĄ Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji startować może 8 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta) w wieku 60-69, 70-79, 80-89, 90 i więcej lat. Regulamin: 👉 Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca. 👉 Zawody polegają na pchnięciu kulą na jak największą odległość. Każdy zawodnik ma trzy próby. O końcowej klasyfikacji decyduje najlepszy wynik zawodnika. 👉 Mężczyźni pchają kulą 4 kg, kobiety 3 kg.   👉 👉 👉 3. PRZEŁAJE ROWEROWE Miejsce: teren - Stadion Śląski – Chorzów- teren przyległy do stadionu Śląskiego Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji startować może 8 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta) w wieku 60-69, 70-79, 80-89, 90 i więcej lat. Regulamin: 👉 Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn z podziałem na grupy wiekowe – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej. 👉 Zawody polegają na jak najszybszym pokonaniu trasy. 👉 Organizatorzy nie zapewniają rowerów i kasków. 👉 Zabrania się startu na rowerach szosowych. 👉 Organizator nie zapewnia pomocy technicznej. 👉 Zawody odbędą się na asfaltowej nawierzchni. 👉 Trasa około 800 metrów. 👉 Kask obowiązkowy. 👉 Zabrania się wchodzenia lub wjeżdżania rowerem na trasę podczas trwania  zawodów osób oczekujących na start, kibiców. 👉 Zabrania się pomocy innych osób podczas startu zawodnika.   👉 👉 👉 4. TURNIEJ BOULE   Miejsce: Stadion Śląski - Chorzów Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji wystartować może 1 zawodnik z danego UTW (maksymalnie 1 osoba bez podziału na płeć). Konkurencja indywidualna – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca. System rozgrywek zostanie dobrany w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. Zawodnicy zostaną rozlosowani bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju.   Zasady gry w boule W grze bierze udział dwóch zawodników. Każdy zawodnik otrzymuje 4 kule do gry. W drodze losowania wyłania się zawodnika rozpoczynającego grę. Zawodnicy rzucają kule stojąc przed linią rzutów. W czasie rzutu obie stopy rzucającego muszą dotykać ziemi tak długo, aż rzucona kula spadnie na ziemię. Zawodnik rozpoczynający grę rzuca małą drewnianą kulkę (świnkę) na odległość od 6 do 10 metrów (w przypadku rzutu na odległość większą lub mniejszą rzut należy powtórzyć) i oddaje pierwszy rzut kulą próbując umieścić ją jak najbliżej świnki. Drugi zawodnik rzuca kulę próbując umieścić ją bliżej świnki niż kula przeciwnika. Następny rzut wykonuje zawodnik, którego kula znajduje się dalej od świnki i swoje rzuty oddaje do chwili, gdy umieści kulę bliżej niż najbliżej znajdująca się od świnki kula przeciwnika lub do wyczerpania kul, wtedy kolejkę przejmuje przeciwnik. Po wyrzuceniu wszystkich kul przez obydwóch zawodników następuje koniec partii. Punkty zdobywa tylko jeden zawodnik, w zależności od tego ile kul ma bliżej świnki od najbliższej kuli przeciwnika (w jednej partii możliwe jest zdobycie od 1 do 4 punktów). Następną partię rozpoczyna rzutem świnki zawodnik, który wygrał partię poprzednią. Mecz rozgrywa się do momentu, gdy jeden z zawodników zdobędzie 11 punktów. Dozwolone jest wybijanie kulą innych kul oraz świnki (gra toczy się dalej również po przekroczeniu przez świnkę lub kulę linii 10 m). W kwestiach spornych rozstrzyga sędzia wyznaczony przez organizatora. W przypadku, gdy kule obydwóch graczy w ocenie sędziego znajdują się w takiej samej odległości od świnki partia zostaje powtórzona.   👉👉👉5. TURNIEJ ŁUCZNICZY Miejsce: Stadion Śląski - Chorzów Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji może startować 2 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta). 👉 Konkurencja indywidualna zostanie rozstrzygnięta w kategorii kobiet i mężczyzn – nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii.   Zasady rozgrywania turnieju 👉 Każdy zawodnik oddaje 3 serie po 3 strzały konkursowe. (9 strzałów liczonych). Przysługują dwie serie próbne. Punkty zapisuje sędzia. 👉 Zawodnicy strzelają na odległość 10 metrów do tarczy o średnicy 80 cm, tarcza dzielona jest na 10 punktowanych pól od 1 do 10. Maksymalnie zawodnik może zdobyć 90 punktów. 👉 Zawodnicy strzelają z łuków oraz strzał zabezpieczonych przez organizatora. Nie ma możliwości strzelania z własnego łuku. 👉 Każdy łuk oraz każda strzała jest identyczna. Łuk typu SF Optimo/Polaris/Orlik. 👉 Uzyskanie tego samego wyniku przez dwóch lub więcej uczestników: W przypadku rywalizacji o miejsca 1 – 3 zawodnicy przystępują do bezpośredniej dogrywki (3 strzały); W przypadku pozostałych miejsc uznaje się zasadę ex aequo. 👉 Zawody rozgrywane są systemem turowym.   👉 👉 👉 6. TURNIEJ SPEED-BALL Miejsce: Stadion Śląski -Chorzów Uczestnicy: maksymalnie w konkurencji może startować 2 zawodników z danego UTW (maksymalnie 1 mężczyzna i 1 kobieta). Konkurencje: Super - Solo kobiet; Super - Solo mężczyzn; Singiel kobiet; Singiel mężczyzn Nagrodzone zostaną każde pierwsze trzy miejsca w kategoriach: Super - Solo kobiet, Super - Solo mężczyzn; Singiel kobiet; Singiel mężczyzn   SYSTEM ROZGRYWEK: 👉 Turniej Super Solo – gra na czas (4 x 60s) W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników czas rozgrywki super solo może być skrócony. Decyduje o tym Sędzia Główny turnieju w dniu zawodów. Turniej Super Solo rozgrywany jest oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Film instruktażowy: https://youtu.be/5ZqZB0NSH9c 👉 Turniej gry singlowej 👉 Turniej gry singlowej kobiet (najlepsze 8 kobiet wyłonionych po rozegraniu konkurencji super solo) 👉 Turniej gry singlowej mężczyzn (najlepszych 8 mężczyzn wyłonionych po rozegraniu konkurencji super solo) Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem mieszanym (grupowo-pucharowym), a o rozstawieniu do poszczególnych grup zdecyduje uzyskany wynik z turnieju super solo. Film instruktażowy: https://youtu.be/_7Djsl02mSQ   Informacje dodatkowe: 👉 zawody przeprowadzane zgodnie z przepisami gry speed-ball, 👉 zawody rozgrywane na profesjonalnych statywach marki speed-ball sport, 👉 zapewniamy w pełni wyposażone korty wraz z piłeczkami i rakietami, 👉 po każdorazowej grze zawodnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk (przy stanowisku Sędziego Głównego).  WYNIKI I NAGRODY W POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJACH 1.1. Pływanie 50 m styl klasyczny -Kategorie wiekowe 1.2. Pływanie 50 m styl dowolny -Kategorie wiekowe 2.1. Lekkoatletyka – bieg na 60 metrów -Kategorie wiekowe 2.2. Lekkoatletyka – pchniecie kulą -Kategorie wiekowe 2.3. Lekkoatletyka – bieg na 150 metrów -Kategorie wiekowe
 1. Przełaje rowerowe -Kategorie wiekowe
 2. Turniej boule
 1. Turniej łuczniczy
 2. Turniej speed-ball (super-solo, singiel)
  VII. KLASYFIKACJA GENERALNA
 1. Zwycięzcą zostaje UTW, który zdobędzie największą ilość punktów we wszystkich dyscyplinach i konkurencjach.
 2. Punkty naliczone są za każdą dyscyplinę, konkurencje i w każdej kategorii według poniższej specyfikacji:
1 miejsce – 3 pkt 2 miejsce – 2 pkt 3 miejsce - 1 pkt
 1. Pływanie
50 m styl klasyczny Kobiety
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
Mężczyźni
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
50 m styl dowolny Kobiety
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
Mężczyźni
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
 
 1. Lekkoatletyka
Bieg 60 m kobiet
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
Bieg 60 m mężczyzn
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
Bieg 150 m kobiet
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
Bieg 150 m mężczyzn
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
Pchnięcie kulą kobiet
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
Pchnięcie kulą mężczyzn
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
 
 1. Przełaje rowerowe
Kobiety
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
Mężczyźni
 • Kategoria wiekowa 60-69
 • Kategoria wiekowa 70-79
 • Kategoria wiekowa 80-89
 • Kategoria wiekowa 90 i więcej lat
 
 1. Turniej Boule
 • Kobieta lub mężczyzna
 
 1. Turniej łuczniczy
 • Kobiety
 • Mężczyźni
 
 1. Turniej Speed - Ball
 • Kobiety - super solo
 • Kobiety - singiel
 • Mężczyźni – super solo
 • Mężczyźni – singiel
 
 • W sytuacji tej samej ilości punktów decyduje o zwycięstwie większa ilość:
1 miejsc, następnie 2 miejsc, następnie 3 miejsc itd.   VII. ZGŁOSZENIA (…)   VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 👉❗️❗️❗️Przy każdej konkurencji sędzia pomocniczy/wolontariusz poprosi o okazanie dowodu osobistego celem potwierdzenia tożsamości i wieku. 👉Zgłoszenie się zawodnika do Olimpiady jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 👉Uczestnicy Olimpiady ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność. 👉Uczestnicy poszczególnych konkurencji zapewniają we własnym zakresie niezbędny strój sportowy.   Kategorie wiekowe
 • 60-69 rocznik 1961-1952,
 • 70-79 rocznik 1951-1942,
 • 80-89 rocznik 1941-1932
 • 90 – rocznik 1931 i starsi.
  (…)