facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek VII z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

4 lipca 2008 r. Komitet Założycielski Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w składzie Anna Burakowska, Zofia Chojecka i Krystyna Stabryła, kompletując stosowne dokumenty, wystąpił do Sądu Rejonowego w Łodzi. XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie stowarzyszenia pod nazwą Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. 👇 👇 👇

Ów 3-osobowy Komitet został wybrany podczas Zebrania Założycielskiego Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w dniu 15.05.2008 r. i upoważniony przez innych członków – założycieli po podjęcia takich czynności. Na odpowiedź z KRS trzeba było poczekać do października 2008 r.