facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek VI z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 15 maja 2008 r. o godz. 18.00 w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 20 odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 👇 👇 👇

Obradom przewodniczyła  Anna Burakowska, a protokołowała je Alicja Jackowska-Szot. Podczas Walnego Zgromadzenia  dokonano wyboru statutowych władz stowarzyszenia na I kadencję, która rozpoczynała się z chwilą wybrania i miała trwać 4 lata (2008-2012):

👉Prezesem Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku została wybrana Anna Burakowska,

👉W skład Zarządu weszły: Bożena Wójt – wiceprezes, Alicja Jackowska-Szot – sekretarz, Lidia Gać – skarbnik, Joanna Przybysz i Anna Jarosz – członkowie,

👉W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Władysława Godziszewska – przewodnicząca, Zofia Chojecka – wiceprzewodnicząca, Alicja Soja – członek.

W trakcie obrad podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia wysokości jednorazowej opłaty wpisowej – 10 zł oraz składki miesięcznej w wysokości 7 zł.

 

W I Walnym Zgromadzeniu Członków wzięło udział 17 osób (wszyscy obecni w tym dniu na wcześniejszym Zebraniu Założycielskim Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o godz. 16.00):

👉Alicja Jackowska-Szot, 👉Anna Kirej, 👉Bożena Wójt, 👉Henryka Latoszewska, 👉Bożena Modzelewska, 👉Alicja Soja, 👉Zofia Chojecka, 👉Anna Burakowska, 👉Teresa Szarometa, 👉Halina Hablewska, 👉Barbara Piekacz, 👉Anna Jarosz, 👉Lidia Gać, 👉Krystyna Stabryła, 👉Barbara Gogolewska, 👉Władysława Godziszewska, 👉Joanna Przybysz.