facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek V z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

15 maja 2008 r. o godz. 16.00 w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 20 odbyło się oficjalne Zebranie Założycielskie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym wzięło udział 17 osób. 👇 👇 👇

Obradom przewodniczyła  Anna Burakowska, a protokołowała je Alicja Jackowska-Szot. Przewodnicząca A. Burakowska przedstawiła na nim projekty bardzo ważnych dla dalszego funkcjonowania stowarzyszenia uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie:

  • 👉Uchwała nr 5/2005 w sprawie powołania z dniem 15 maja 2008 r. stowarzyszenia, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  • 👉Uchwała nr 6/2008 w sprawie przyjęcia w dniu 15 maja 2008 r. Statutu Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  • 👉Uchwała nr 7/2008 w sprawie powołania z dniem 15 maja 2008 r. Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia pn. Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Członkami tego Komitetu zostały: Anna Burakowska, Zofia Chojecka, Krystyna Stabryła, które otrzymały upoważnienie do zarejestrowania stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Łodzi.

 

Pod aktem założycielskim Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podpisały się wówczas wszystkie obecne na zebraniu osoby (17): 👉Alicja Jackowska-Szot, 👉 Anna Kirej, 👉Bożena Wójt, 👉Henryka Latoszewska, 👉Bożena Modzelewska, 👉Alicja Soja, 👉Zofia Chojecka, 👉Anna Burakowska, 👉Teresa Szarometa, 👉Halina Hablewska, 👉Barbara Piekacz, 👉Anna Jarosz, 👉Lidia Gać, 👉Krystyna Stabryła, 👉Barbara Gogolewska, 👉Władysława Godziszewska, 👉Joanna Przybysz.

 

Cdn.

--------------

Masz wiedzę lub materiały na ten temat historii powstania Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Podziel się nimi i prześlij informację na adres: kontakt@utwlowicz.pl lub dostarcz do siedziby ŁUTW.