facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek III z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

12 listopada 2007 r. w Urzędzie Miejskim w Łowiczu odbyło się spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu z burmistrzem Krzysztofem Janem Kalińskim, na którym wnioskowali oni o przekształcenie się w stowarzyszenie kontynuujące powołany przez niego Uniwersytet. Tę grupę inicjatywną stanowiły: 👇 👇 👇

Bożena Modzelewska, Krystyna Stabryła, Władysława Godziszewska, Joanna Przybysz, Krystyna Cyperling, Barbara Pietrzak, Lidia Gać, Krystyna Kocemba, Teresa Szarometa, Halina Hablewska, Henryka Latoszewska, Barbara Gogolewska, Anna Jarosz i Anna Burakowska.

Burmistrz odniósł się pozytywnie do tej koncepcji, a jednocześnie na pierwszą przewodniczącą Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu powołał jego inicjatorkę Władysławę Godziszewską, która pełniła tę funkcję do lutego 2008 r. Od tej pory rozpoczęły się przygotowania zmierzające do nadania osobowości prawnej łowickiemu Uniwersytetowi III Wieku.

Cdn.

--------------

PS.

Masz wiedzę lub materiały na ten temat historii powstania Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Podziel się nimi i prześlij informację na adres: kontakt@utwlowicz.pl lub dostarcz do siedziby ŁUTW.