facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek II z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

11 października 2007 r. w Kinie Fenix w Łowiczu odbyła się uroczystość inauguracji pierwszego roku akademickiego – 2007/2008 – na Uniwersytecie III Wieku w Łowiczu. Wykład inauguracyjny nt. historii Łowicza od średniowiecza do współczesności wygłosił Krzysztof Jan Kaliński - Burmistrz Miasta Łowicza. 👇 👇 👇

🟠Nim to się mogło stać, przez kilka miesięcy odbywały się spotkania kandydatów na członków Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu, które przybierały też formę warsztatów w 20-osobowych grupach, a ich celem było bliższe poznanie się przyszłych studentów-seniorów, wymiana adresów, doświadczeń i zainteresowań, a przede wszystkim oczekiwań od Uniwersytetu. Odbywały się one najczęściej w Sali Ślubów USC w Łowiczu i w kinie Fenix w Łowicki Ośrodek Kultury.

🟣Uniwersytet liczył wówczas 70 słuchaczy (bez względu na wiek i wykształcenie), którym oferował uczestnictwo w wykładach, zajęciach fakultatywnych i zajęciach do wyboru w ramach sekcji i kół zainteresowań z zakresu: historii, socjologii rodziny i więzi społecznej, ochrony zdrowia ludzi starszych, prawa rodzinnego, religioznawstwa, zagadnień samorządu lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego, porad gospodarczych (w tym dla działkowiczów i hodowców zwierząt), spraw międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów Unii Europejskiej.

🟡Comiesięczne wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem w środowisku. Pierwsze miesiące działalności pozwoliły twórcom i słuchaczom Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu doprecyzować oczekiwania od takiej formy aktywizowania ludzi starszych, poznać podobne struktury w innych miastach. Okazało się, że najczęstszą formą działalności jest stowarzyszenie. Przede wszystkim daje ono możliwość finansowego i organizacyjnego wsparcia działalności przez władze miasta i inne podmioty, a jednocześnie to sami członkowie stowarzyszenia decydują o formach jego działalności, wcześniej przyjmując statut, wybierając władze, stawiając sobie zadania i cele.

🟢Zaczęły się wówczas poważne rozmowy na temat przekształcenia dopiero co powstałego Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu w samodzielne stowarzyszenie...

Cdn.

--------------

Jeden z niewielu  materiałów źródłowych z okresu powstania Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu to artykuł Mirosławy Wolskiej-Kobiereckiej w tygodniku "Nowy Łowiczanin” z 18.10.2007 r.

Masz wiedzę lub materiały na ten temat historii powstania Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Podziel się nimi i prześlij informację na adres: kontakt@utwlowicz.pl lub dostarcz do siedziby ŁUTW.