facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek I z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Czy wiecie, że… Odcinek I z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na początku lata 2007 r., z przypadkowej koleżeńskiej rozmowy nt. „Co by tu robić na emeryturze?”, powstała piękna inicjatywa: „Załóżmy w Łowiczu Uniwersytet III Wieku!” 👇 👇 👇

I pomysł ten szybko trafił do Burmistrza Miasta Łowicza, który zareagował nań bardzo  pozytywnie. Rosła grupa osób zainteresowanych utworzeniem takiego miejsca w celu zaktywizowania środowiska ludzi dojrzałych i stworzenia dla nich możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań. Po kilku roboczych spotkaniach, także z prawnikiem, kiedy przy wsparciu pracowników Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego opracowano założenia organizacyjno-dydaktyczne, burmistrz Krzysztof Jan Kaliński zaprosił do współpracy Łowickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu oraz Łowicki Ośrodek Kultury. W efekcie podjętych rozmów zaakceptowano pomysł powołania w mieście Uniwersytetu III Wieku działającego przy Urzędzie Miejskim w Łowiczu. Opiekunem naukowym Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu został dr Feliks Walichnowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Cdn.


PS.

Masz wiedzę lub materiały na ten temat historii powstania Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Podziel się nimi i prześlij informację na adres: kontakt@utwlowicz.pl lub dostarcz do siedziby ŁUTW.