facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek 9. z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

6 października 2008 r. Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Łodzi pod numerem 0000315061. 👇 👇 👇 Wpis do KRS potwierdził formalnie, że ŁUTW jest samodzielną organizacją pozarządową.  Władzę świeżo zarejestrowanego stowarzyszenia stanowiły: 👉Prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Anna Burakowska, 👉Zarząd: Bożena Wójt – wiceprezes, Alicja Jackowska-Szot – sekretarz, Lidia Gać – skarbnik, Joanna Przybysz i Anna Jarosz – członkowie, 👉Komisja Rewizyjna: Władysława Godziszewska – przewodnicząca, Zofia Chojecka – wiceprzewodnicząca, Alicja Soja – członek.   Ten bardzo znaczący w historii Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku fakt przekształcenia powstałego w 2007 r. przy Urzędzie Miejskim Łowiczu Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu  dokonał się na podstawie uchwały Zebrania Założycielskiego Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dnia 15.05.2008 r. Zgodnie z nią powołany został Komitet Założycielski ŁUTW w składzie: Anna Burakowska, Zofia Chojecka, Krystyna Stabryła, które otrzymały upoważnienie do zarejestrowania  stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Łodzi. Cdn. -------------- Masz wiedzę lub materiały na ten temat historii powstania Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Podziel się nimi i prześlij informację na adres: kontakt@utwlowicz.pl lub dostarcz do siedziby ŁUTW.