facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek 8. z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

18 września 2008 r. zwołano II Walne Zgromadzenie Członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w celu dokonania zmian w treści Statutu ŁUTW zgodnie wezwaniem z Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 04.09.2008 r. 👇 👇 👇

Uwagi dotyczyły głównie doprecyzowania kompetencji i zadań Walnego Zgromadzenia Członków, który jest najwyższą władzą ŁUTW, procedur wyboru pozostałych władz stowarzyszenia: Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, procedury głosowań w poszczególnych organach władzy, dookreślanie nadawania tytułu członka honorowego. W obradach wzięło udział 16 członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.