facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek 17. z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

16 listopada 2017 r. w restauracji „Szkiełka” w Łowiczu odbyły się uroczystości jubileuszu 10-lecia Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 👇 👇 👇

W programie przewidziano prezentację osiągnięć (m.in.: wystawy prac plastycznych, rękodzieła),  wystąpienia zaproszonych gości oraz część artystyczną, w której swoimi talentami pochwalili się słuchacze skupieni w różnych kołach zainteresowań (m.in. taniec, scenki w języku angielskim).

Ze słowami uznania za dotychczasową działalność i z życzeniami wystąpili m.in.:
- prof. Teresa Zaniewska z SGGW – opiekun naukowy ŁUTW,
- Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński,
- Wicestarosta Powiatu Łowickiego Grzegorz Bogucki
- Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Górski.
K. J. Kaliński wyróżnił pierwszą i urzędującą wówczas prezes Stowarzyszenia ŁUTW – piękne kwiaty oraz pamiątkowe statuetki trafiły do 🌺Anny Burakowskiej oraz 🌺Bożeny Wójt.
Doceniono także pracę osób najbardziej zaangażowanych na rzecz stowarzyszenia, a róże i dyplomy z podziękowaniami odebrały: 🌺Teresa Durka, 🌺Maria Jagodzińska, 🌺Grażyna Janczak, 🌺Barbara Mila, 🌺Joanna Sosnowska, 🌺Alicja Jackowska-Szot z Zarządu ŁUTW, 🌺Lidia Gać, 🌺Jolanta Kliszko, 🌺Halina Wróbel, 🌺Zofia Chojecka i 🌺Władysława Godziszewska z Komisji Rewizyjnej, 🌺Leokadia Kosiorek, 🌺Halina Nowińska i 🌺Krystyna Kocemba z działu księgowego oraz 🌺Anna Tomaszkiewicz i 🌺Henryka Znajdek – kronikarki.

Integracyjnym elementem obchodów była Biesiada Przyjaciół Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W roku akademickim 2017/2018 stowarzyszenie liczyło 230 członków.