facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek 16. z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

18 kwietnia 2013 r. w restauracji „Szkiełka”  odbyły się uroczystości jubileuszu 5-lecia Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (powstałego w 2007 r.). Stowarzyszenie liczyło wówczas ok. 150 członków – mieszkańców powiatu łowickiego oraz pojedyncze osoby z pobliskiego Głowna.  👇 👇 👇

Jubileusz był okazją do uhonorowania osób zasłużonych w budowaniu struktur Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaszczytny tytuł Honorowego Członka ŁUTW wręczono wówczas dwóm osobom: Annie Burakowskiej – pierwszej prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Maciejowi Malangiewiczowi – dyrektorowi Łowickiego Ośrodka Kultury. Podczas Jubileuszu 16 najstarszym stażem członkom Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczyście wręczono legitymacje członkowskie z numerami od 1 do 16. Były to następujące osoby: Zofia Chojecka, Lidia Gać, Władysława Godziszewska, Barbara Gogolewska, Halina Hablewska, Maria Jagodzińska, Grażyna Janczak, Krystyna Kocemba, Henryka Latoszewska, Joanna Przybysz, Krystyna Stabryła, Joanna Sosnowska, Teresa Szarometa, Alicja Jackowska-Szot, Bożena Wójt, Anna Kirej.