facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Czy wiecie, że… Odcinek 11. z cyklu: XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

29 października 2008 r. Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński oraz Prezes Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Anna Burakowska wystąpili do JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego o  objęcie stowarzyszenia patronatem naukowym. 👇 👇 👇

Decyzja datowana na 7 listopada 2008 r. była pozytywna i wkrótce JM Rektor powołał na opiekuna naukowego Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr hab. Teresę Zaniewską profesora nadzwyczajnego (obecnie profesora zwyczajnego) -  Kierownika Katedry Edukacji i Kultury SGGW. Patronat organizacyjny nad ŁUTW nadal pełnił Burmistrz Miasta Łowicza. Z początkiem 2009 r. rozpoczęła się ścisła współpraca z Panią Profesor i częsty udział słuchaczy ŁUTW w wartościowych spotkaniach  kulturalnych i naukowych oraz systematyczne wykłady przez nią prowadzone.

Cdn.

--------------

Masz wiedzę lub materiały na ten temat historii powstania Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Podziel się nimi i prześlij informację na adres: kontakt@utwlowicz.pl lub dostarcz do siedziby ŁUTW.