facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Apel do słuchaczy ŁUTW w spr. składek członkowskich

Drodzy słuchacze, Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku to stowarzyszenie, a podstawę finansowania całej jego działalności stanowią wpływy ze składek członkowskich. Bez systematycznego ich opłacania nie da się planować bez zakłóceń pracy stowarzyszenia i dbać o rozwój ciekawej oferty, dlatego w imieniu Zarządu ŁUTW przypominam kilka podstawowych zasad dokonywania wpłat i proszę o bezwzględne ich przestrzeganie: 👇 👇 👇  
 • 👉 Składki należy opłacać w ustalonej wysokości kwartalnej (45 zł) w biurze ŁUTW lub poprzez wpłatę na konto bankowe ŁUTW (dane konta poniżej),
 
 • 👉Wpłat należy dokonywać DO KOŃCA PIERWSZEGO MIESIĄCA W KAŻDYM KWARTALE (poza wakacjami: VII-IX), czyli:
🔷za I kwartał (I – III) – do końca stycznia – 45 zł, 🔷za II kwartał (IV – VI) – do końca kwietnia – 45 zł, 🔷za IV kwartał (X – XII) – do końca października – 45 zł;
 • Uwaga: jeśli ktoś będzie chciał od X korzystać z wybranych cotygodniowych zajęć, składkę należy opłacać już we wrześniu przy zapisach na zajęcia.
 
 • 👉 Wpłat można dokonywać także w innej częstotliwości w obrębie danego roku kalendarzowego (!), np.:
🔷za 2 kwartały (I i II lub II i IV) – 90 zł, 🔷za cały rok – 135 zł, ale tylko do końca I kwartału (!),  
 • 👉Nr konta bankowego w BNP Paribas przy ul. Starościńskiej:
🔷69 1600 1462 1747 7535 6000 0001,  
 • 👉Biuro ŁUTW czynne jest w poniedziałki i czwartki w godz. 12.00 – 14.00; adres: Łowicz, Aleje H. Sienkiewicza 62, I piętro, pokój nr 14,
 
 • 👉 Telefon do biura – czynny tylko w dniach dyżurów!!! - 690 698 869; służbowy telefon do Prezesa:  508 282 807.
 
 • 👉 Kto nie będzie miał na bieżąco uregulowanych składek członkowskich, nie będzie mógł korzystać z przygotowanej oferty ŁUTW, np. wyjazdy do teatru, spotkania integracyjne, udział w cotygodniowych zajęciach.
 
 • 💥Do osób, które mają zaległości w opłatach składek, będą wysyłane wiadomości sms w celu przypomnienia o tym obowiązku.
 
 • 💥Niestety, kto będzie miał zaległości w opłatach powyżej 6 miesięcy, może zostać skreślony z listy członków.
 
 • Dziękuję za zrozumienie i odpowiedzialną postawę, Krystyna Kucharska – prezes ŁUTW