facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

„AKADEMIA LIDERÓW ŁOWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU” – kolejna międzynarodowa inicjatywa ŁUTW

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął realizację drugiego międzynarodowego projektu pt. „Akademia liderów Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, dofinansowanego przez Unię Europejską kwotą 27 430 EUR. Projekt realizowany jest w okresie od 31.12.2023 r. do 30.07.2024 r.

  • Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji członków kadry ŁUTW w zakresie zarządzania stresem i konfliktami, skutecznej komunikacji i wystąpień publicznych oraz technik przekazywania wiedzy.
  • W wyniku realizacji projektu 10 przedstawicieli kadry Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyjedzie na zagraniczną mobilność do Włoch, podczas której weźmie udział w 10-dniowym kursie. Uczestnicy poznają techniki zarządzania stresem i konfliktem w grupie, jak również zaznajomią się z narzędziami skutecznej komunikacji i wystąpień publicznych oraz skutecznych metod przekazywania wiedzy. Poznają również włoską historię, kulturę i obyczajowość, rozwijając swoją wrażliwość międzykulturową w trakcie 14-dniowego pobytu we Włoszech i udziału w programie kulturowym. Rozwiną też praktyczną znajomość języka angielskiego, posługując się nim zarówno na zajęciach prowadzonych po angielsku, jak również w ciągu całego 2-tygodniowego pobytu we Włoszech.
  • Kadra ŁUTW, realizując projekt i koordynując mobilność, zwiększy ponadto swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami. Zwiększy też swoją samoocenę i poczucie przedsiębiorczości. Potwierdzeniem nabytych kompetencji będzie certyfikat Europass Mobilność, który otrzyma każdy z uczestników.
  • Przed wyjazdem uczestnicy wezmą udział w zajęciach językowych, kulturowych oraz pedagogicznych. Grupa zostanie ubezpieczona, a każdemu z jej członków zostaną zapewnione: bilety lotnicze, transfer na lotnisko, zakwaterowanie, wyżywienie podczas pobytu za granicą oraz ciekawy program kulturowy. Wszystkie koszty zostaną pokryte z budżetu projektu.
  • Partnerem projektu jest firma włoska firma Erasmus Learning Academy (ELA) - centrum szkoleniowe, które mocno wspiera i wierzy w innowacyjność, modernizację i internacjonalizację edukacji. Ich misją jest wspieranie doskonałości i poprawy jakości w edukacji i szkoleniach. Zadaniem partnera będzie organizacja pobytu grup, w tym przeprowadzenie kursu, opieka nad uczestnikami, właściwa ocena efektów uczenia się oraz ich uznanie.
  • Szczegóły rekrutacji, zasady przygotowania uczestników i organizacji wyjazdu zostaną podane w późniejszym terminie.