facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Chór CANTICUM na Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Łodzi

Chór „Canticum” z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w środę 6 IX 2023 r. wziął udział Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów “CO NAM W DUSZY GRA...”, którego organizatorem było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

  • Przegląd był wydarzeniem o charakterze konkursu umożliwiającym osobom starszym z terenu województwa łódzkiego zaprezentowanie swoich pasji i dokonań artystycznych. Odbył się w pięknym miejscu - Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.
  • Wzięli w nim udział seniorzy z organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych z województwa łódzkiego, m.in. z uniwersytetów trzeciego wieku, oddziałów związków emerytów i rencistów, klubów seniora, domów pomocy społecznej. Ich występy oceniała w trzech kategoriach (soliści, chóry oraz zespoły wokalne) komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Anna Zawiślak, ekspert w kształceniu wokalnym, członkowie: Anna Bieguszewska, Dominika Wieczorek-Lubecka i Michał Wojdała. Wyniki przeglądu zostaną ogłoszone przed 15 września.
  • Członkowie Chóru „Canticum” byli obecni na przeglądzie w znaczącej jego części, z zainteresowaniem słuchając i oglądając artystów oraz nagradzając ich występy brawami. To była bardzo dobra okazja, by móc także krytycznie spojrzeć na własne umiejętności i wizerunek sceniczny. Z niecierpliwością będą oczekiwać werdyktu jury.
  • Gratulacje i podziękowania dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi za stworzenie takich możliwości prezentowania osiągnięć artystycznych osób starszych.