facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

15 drzew na XV-lecie ŁUTW posadzonych 20 X 2022

15 drzew – okazałych 🌺 wiśni japońskich 🌺 – na XV-lecie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku posadzili wyróżnieni seniorzy i zaproszeni goście w Parku Błonie w czwartek 20 października 2022 r. Termin sadzenia nie był przypadkowy, wybrany bowiem został w przypadający wtedy Europejski Dzień Seniora. Nie byli też przypadkowi „rodzice chrzestni” tych drzewek… 👇 👇 👇

 

Początków takiej zorganizowanej aktywności łowickich seniorów należy szukać już w 2007 r. Wtedy, z inicjatywy Krzysztofa Jana Kalińskiego – Burmistrza Miasta Łowicza, rozpoczęły się działania zmierzające do utworzenia Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu, które aktywnie wsparł Tadeusz Żaczek – prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wspólnie z burmistrzem oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Łowiczu doprowadzili do tego, że już 11 października 2007 r. w kinie Fenix w Łowiczu odbyła się uroczystość inauguracji pierwszego roku akademickiego – 2007/2008 dla 70 osób. Ale już wkrótce w gronie słuchaczy zawiązała się grupa inicjatywna zmierzająca do przekształcenia Uniwersytetu III Wieku w Łowiczu w stowarzyszenie pod obecną nazwą Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, który już w tej nowej formule (po rejestracji w KRS 6 X 2008 r.) rozpoczął w dn. 27 XI 2008 r. kolejny rok akademicki 2008/2009, posiadając już wtedy Patronat Honorowy JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie datowany na 7 XI 2008 r. i który trwa do tej pory.

 

Zasadzeniem drzewek w Parku Błonie uhonorowano osoby najbardziej zaangażowane w powstanie i rozwój „tamtego” uniwersytetu, ale także członków obecnego Zarządu ŁUTW, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej i najbardziej zaangażowanych słuchaczy, którzy w ostatnich latach i obecnie dokładają wszelkich starań, aby Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozwijał się i tworzył coraz ciekawszą ofertę dla rozrastającego się stowarzyszenia, które na dzień 20 X br. liczy 313 członków.

 

Poszczególne drzewka zadedykowano następującym osobom lub grupom osób:

👉Drzewko  nr – Krzysztof  Jan Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza,

👉Drzewko nr 2 – Tadeusz  Żaczek,

👉Drzewko nr 3 – prof.. dr hab. Teresa Zaniewska z SGGW – opiekun naukowy z ramienia JM Rektora SGGW, którą godnie reprezentował Henryk Zasępa,

👉Drzewko nr 4 – Ewa Rześna-Kukieła i Małgorzata Nowak – pracownice Urzędu Miejskiego w Łowiczu,

👉Drzewko nr 5 – Władysława Godziszewska, Joanna Przybysz, Krystyna Stabryła – osoby, które zainicjowały przekształcenie UTW w stowarzyszenie ŁUTW,

👉Drzewko nr 6 – Anna Burakowska – I prezes ŁUTW,

👉Drzewko nr 7 – Bożena Wójt – II prezes ŁUTW,

👉Drzewko nr 8 – Lidia Gać, Halina Hablewska, Alicja Jackowska-Szot, Teresa Szarometa, Henryka Latoszewska,  Krystyna Kocemba – przedstawicielki I Zarządu ŁUTW i Komisji Rewizyjnej, wolontariuszka oraz członkinie grupy inicjatywnej w spr. powstanie stowarzyszenia,

👉Drzewko nr 9 – Marzena Kozanecka-Zwierz, Maciej Malangiewicz, Zdzisław Kryściak, Elżbieta Skoneczna – przedstawiciele Rady Programowej – organu doradczego dla ŁUTW,

👉Drzewko nr 10 – Marianna Pietrzak, Wiesława Bryszewska, Grażyna Piorun – jako Rada Słuchaczy, czyli przedstawicielki wszystkich słuchaczy ŁUTW,

👉Drzewko nr 11 – Anna Kirej, Henryka Znajdek, Anna Tomaszkiewicz,  Elżbieta Fafińska, Józef Czubak – dawni i obecni kronikarze ŁUTW,

👉Drzewko nr 12 – Anna Markowska, Grażyna Janczak, Jadwiga Kamińska, Wanda Świątkowska-Kwasek, Anna Łabińska, Maria Jagodzińska, Danuta Jagodzińska, Józef Czapnik – osoby zaangażowane w przekształcanie UTW w stowarzyszenie ŁUTW,

👉Drzewko nr 13 – Teresa Słysz-Szadkowska, Renata Schilling, Helena Mika, Renata Zamoyska, Danuta Brudka, Grażyna Kret, Zofia Wielemborek, Jadwiga Cichocka, Halina Podrażka, Halina Nowińska –  obecny Zarząd ŁUTW oraz księgowa,

👉Drzewko nr 14 – Marianna Jasińska, Wiesława Siewierska, Joanna Janiszewska – obecna Komisja Rewizyjna,

👉Drzewko nr 15 – Krystyna Kucharska – III prezes ŁUTW.

 

„Jeżeli nie będziemy regularnie doceniać małych sukcesów, nigdy nie docenimy wielkich.” (Timothy Ferris)

 

Podziękowania za wsparcie akcji sadzenia drzew otrzymali tego dnia Paweł Gawroński – naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych oraz Krystian Cipiński – naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości.

 

"15 drzew na XV-lecie " to wydarzenie w ramach obchodów XV-lecia Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Łowickie i Burmistrza Miasta Łowicza oraz patronatem medialnym Lowiczanin.info, Nowy Łowiczanin. Tygodnik Ziemi Łowickiej, lowicz24.eu, Radio Victoria "Między Łodzią a Warszawą".