facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Zaproszenie na wystawę wydawnictw najstarszych szkół w Polsce

Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce oraz Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu  zapraszają na wystawę wydawnictw najstarszych szkół w Polsce . Wernisaż wystawy odbędzie się 6 października 2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie biblioteki, Al. Sienkiewicza 62. Zachęcamy słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do obecności na wernisażu i oglądania wystawy także w późniejszym terminie - będzie ona czynna do 31 października 2023 r.

  • W związku z jubileuszem 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce wraz z Miejską Biblioteką im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu organizują wystawę wydawnictw najstarszych szkół w Polsce. Partnerami wydarzenia są Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Łowiczu. Wernisaż wystawy odbędzie się
    6 października 2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie biblioteki, Al. Sienkiewicza 62.
  • 50 lat temu ówczesne Ministerstwo Oświaty i Wychowania, w związku z obchodami 200-lecia KEN, zorganizowało w Technikum Kolejowym im. Jana Rabanowskiego w Warszawie (ówczesna nazwa szkoły) spotkanie przedstawicieli najstarszych szkół w Polsce. Do udziału w tym spotkaniu zostały zaproszone delegacje szkół średnich mających w swej tradycji 100 i więcej lat istnienia. Szkół takich, według zgłoszeń nadesłanych przez Kuratoria Okręgów Szkolnych, było wówczas na terenie kraju 49. W wydanej publikacji „Tradycje i współczesność” wymieniono szkoły według chronologii ich powstania. Łowickie Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego znalazło się na 17. pozycji. Spotkanie w Technikum Kolejowym w Warszawie uznano za pierwszy zjazd najstarszych szkół. Po 19 latach przerwy, drugi zjazd odbył się w Skarżysku-Kamiennej. W październiku br. odbędzie się w Pułtusku 52. zjazd najstarszych szkół.
  • Na wystawie przedstawione zostaną wybrane wydawnictwa 60 szkół z 49 miast w Polsce, łącznie ponad 150 publikacji. Dodatkowo pokazane zostaną pozycje wydane przez zarząd Stowarzyszenia i poprzedniego prezesa dr. Józefa Świebodę. Wśród nich znajdzie się, wydana przez Zarząd SNS, książka „Bohaterowie Niepodległej 1918-2018”, której promocja odbyła się w kwietniu 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w trakcie XLVI Zjazdu Najstarszych Szkół w Polsce.