facebookinstagramlinkedinpinteresttwitter

Zaproszenie na wykłady z projektu „4 kultury – odNOWA pamięci 0.3.”

Zarząd Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku informuje, że w czerwcu 2023 r. przystąpił do współpracy z Fundacją Monumentum Iudaicum Lodzense w Łodzi w celu realizacji projektu pn. „4 kultury – odNOWA pamięci 0.3.” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. W związku z tym w okresie od IX do XI 2023 r. realizowane będą czwartkowe spotkania i wykłady (od godz. 16.00) przeprowadzane w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.

 • Projekt skierowany jest do słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz do innych zainteresowanych osób, ale zgłoszenia udziału w poszczególnych wydarzeniach będą się odbywały w biurze ŁUTW, aby przewidzieć i zabezpieczyć odpowiednią liczbę miejsc w sali konferencyjnej. Zapisy na wykłady od czwartku 7 IX 2023 r.

 

 • Zadania i planowane terminy realizacji projektu „4 kultury – odNOWA pamięci 0.3.”

 

 • WRZESIEŃ  
 • 21 IX 2023Artyści z naszej okolicy, czyli kto współtworzył ruch dada? Kto tak zdenerwował swoją sztuką Hitlera, że ten wydał na niego wyrok śmierci?. Kto spowodował pierwszy skandal artystyczny w dziejach Łodzi?. Kto otrzymał z rąk cara najwyższe rosyjskie odznaczenie za męstwo? Kto? Czyli zajęcia o wielokulturowości sztuki nowoczesnej województwa łódzkiego – Maciej Cholewiński – socjolog, adiunkt          w Muzeum Sztuki w Łodzi.
 • 28 IX 2023 r.Lokalna wielokulturowa historia w świetle zabytków architektury województwa łódzkiego – archeolog dr Anna Nierychlewska, specjalizująca się w archeologii nowożytnej miast środkowej Polski. Prowadzi działania edukacyjne propagujące lokalną historię i zabytki woj. łódzkiego. Wykład bogato ilustrowany.

 

 • PAŹDZIERNIK 
 • 12 X 2023 r.Obrzędy w tradycji żydowskiejSymcha Keller, kantor, chazan,
 • 19 X 2023 r.Kościół Ewangelicko-Augsburski i ewangelicyzm regionu łódzkiegoJan Cieślar, biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 • 26 X 2023 r. – Bogactwo tradycji kościoła prawosławnego – ksiądz Vasyl Berkyta, administrator Parafii Greckokatolickiej w Łodzi.

 

 • W LISTOPADZIE możliwe będą jeszcze do realizacji warsztaty edukacyjno-animacyjne poświęcone historii graffiti i street artu wysnutej z tradycji wycinanki ludowej i mizrach, które poprowadzi Michał Arkusiński, rysownik komiksów i streetartysta posługujący się techniką szablonową, którą wykorzystuje również w twórczości graficznej (wskazane międzypokoleniowe działanie – seniorzy + młodzież).

 

 • Celem projektu „4 kultury – odNOWA pamięci 0.3.” jest kształtowanie otwartych, twórczych i świadomych własnej tożsamości mieszkańców Łowicza, miasta, które w XIX w. rozwijało się dzięki zaangażowaniu Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan. Prowadzący zajęcia – duchowni, pracownicy naukowi i artyści – opowiedzą, jak o duchu nacji mówią budynki użyteczności publicznej, język czy muzyka. Projekt ukaże uczestnikom ciągłość i znaczenie 4 kultur z uwzględnieniem religii, obrzędowości, języka, architektury, sztuki sakralnej i sepulkralnej, a także w jaki sposób wzajemnie się przenikały i uzupełniały.
 • Współpracę z Fundacją Monumentum Iudaicum Lodzense w Łodzi zainicjował spacer z Katarzyną Tośtą – historykiem sztuki i animatorem kultury po cmentarzu żydowskim w Łowiczu w dn. 14 VI 2023 r.